Dzielnice przyjazne na 102!

Zakończył się etap składania wniosków do konkursu Przyjazna Dzielnica. Wpłynęły 102 pomysły na różne aktywności w dzielnicach. Najwięcej z nich przedstawiła Dąbrowa oraz Leszczynki. O tym, które trafią do realizacji, zadecydują mieszkańcy podczas głosowania internetowego.
 
Radni dzielnicy Dąbrowa złożyli 14 projektów, Leszczynek - 9, a Grabówka i Wielkiego Kacka po 6. Są to pomysły na różne wydarzenia, które mogą zostać zorganizowane w dzielnicy. Wachlarz pomysłów jest imponujący. Wnioski dotyczą organizacji festynów rodzinnych, koncertów, szkoleń, kursów, warsztatów, wydarzeń sportowych, kina letniego, półkoloni letnich i zimowych czy wycieczek. To pomysły dla osób w każdym wieku, a także integrujące pokolenia.
 
- Przyjazna Dzielnica, to forma konsultacji społecznych, która łączy ze sobą, aktywność rad dzielnic, pomysły lokalnych aktywistów zgłaszających projekty oraz wolę mieszkańców wyrażoną w głosowaniu. Te 102 projekty, które zostaną poddane ocenie gdynian, to kolejny element integracji mieszkańców i podnoszenia jakości życia w dzielnicach – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni.
 
Pomysły na to, co się może wydarzyć w dzielnicy, mógł złożyć każdy mieszkaniec. Kompletowali je radni dzielnic i zmieniali we wnioski konkursowe. Wszystkie trafią teraz do analizy i ewentualnych poprawek. O tym, które trafią do realizacji zadecydują sami mieszkańcy. Głosowanie odbędzie się równolegle z Budżetem Obywatelskim, między 18 czerwca a 2 lipca 2018.
 
Do rozdysponowania jest 550 tys. zł, po 25 tys. zł dla każdej dzielnicy. Aby móc się ubiegać o te środki radni dzielnicy muszą zgłosić minimum 3 projekty na kwotę co najmniej 50 tys. zł.
Przykładową realizacją z konkursu Przyjazna Dzielnica jest festyn na Wiczlinie, zrealizowany przez Radę Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino:

Powstanie największy na świecie system rowerów elektrycznych
Gdyńscy gimnazjaliści najlepsi w województwie
248 mln na rozwój gdyńskiego portu
Dzień Muzealnika #wGdyni
Kibicujmy razem na Chwarznie-Wiczlinie!