8 milionów na kształcenie studentów AMW

Blisko 8 milionów złotych unijnego dofinansowania pomoże studentom Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni w rozwinięciu dodatkowych umiejętności, które mają ułatwić im przyszłą karierę zawodową. Zyska Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych i Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, zmiany obejmą także Kwesturę AMW.
To niepowtarzalna szansa na poszerzenie naukowych horyzontów i poprawienie jakości kształcenia studentów. Projekt Akademii Marynarki Wojennej, na który uczelnia pozyskała unijne dofinansowanie to okazja na rozwinięcie dodatkowych umiejętności, zdobycie cennych certyfikatów oraz zebranie doświadczeń – także międzynarodowych - które zwiększą ich konkurencyjność na rynku pracy.
Uczelnia otrzyma dokładnie 7 milionów 997 tysięcy 361 złotych. Pieniądze pozwolą na realizację działań w ciągu najbliższych czterech lat na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych, Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich oraz w Kwesturze. 
- Zakładane działania będą szansą dla studentów na rozwinięcie swoich kompetencji zawodowych, analitycznych i komunikacyjnych. Dla każdej z grup uczestników przewidziane są dodatkowe zajęcia z języka angielskiego. Ponadto projekt podzielony jest na moduły dotyczące kierunków studiów oraz jednostek Akademii – informuje kmdr por. Wojciech Mundt, rzecznik prasowy Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Czego konkretnie będą mogli nauczyć się studenci? Na kierunku „stosunki międzynarodowe” to dodatkowe szkolenia z pracy projektowej i komunikacji oraz warsztaty z praktykami z obszaru dyplomacji i polityki zagranicznej. Zrealizują też wspólne projekty z rówieśnikami ze Stanów Zjednoczonych i Hiszpanii.
Specjalistyczne kursy ratownika wodnego, sternika motorowodnego i kwalifikowanej pierwszej pomocy będą mogli z kolei ukończyć żacy z kierunku „wojsko w systemie służb publicznych”. Do tego dojdą podróże studyjne do innych polskich uczelni wojskowych. Studenci pedagogiki na AMW przez najbliższe cztery lata będą mieli natomiast szansę rozwinąć się w zakresie komunikacji interpersonalnej, krytycznego myślenia oraz zarządzania projektami. Projekt umożliwi im także zdobycie wiedzy i certyfikatów z obszaru arteterapii i metodologii pracy w placówkach Montessori.
Pojawią się też nowe możliwości na kierunku „systemy informatyczne w bezpieczeństwie” – żacy będą mogli zdobyć certyfikaty z kreowania polityki bezpieczeństwa informacyjnego firmy, bezpieczeństwa danych w otwartych źródłach informatycznych oraz kwalifikacje audytora wewnętrznego bezpieczeństwa informacyjnego. Przyjrzą się też z bliska Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Dodatkowe kwalifikacje dla „bezpieczeństwa narodowego” to z kolei między innymi kurs nurka wód otwartych, kurs sternika motorowodnego oraz patent strzelecki.
W samej Kwesturze AMW uda się usprawnić proces ewidencji i rozliczania środków dzięki Zintegrowanemu Systemowi Informatycznemu. Powstanie też edukacyjny portal e-learningowy, na którym Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich będzie mógł prowadzić egzaminy w formie online. Studenci AMW skorzystają jeszcze z oferty płatnych staży w krajowych i zagranicznych instytucjach oraz firmach działających w wymiarze międzynarodowym lub zajmujących się problematyką bezpieczeństwa.
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni uzyskała środki z konkursu „Zintegrowane Programy Uczelni” w  ramach „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020”.

Morska odsłona Open House Gdynia
Jak spędzić weekend #wGdyni
„Dar Młodzieży” już w Tallinie. Śledź na bieżąco trasę rejsu
Jack White 6 października zagra w Gdyni
Dzielnice przyjazne na 102!