O pieczy zastępczej na konferencji „Kierunek – dziecko”

W Gdyni trwa dwudniowa konferencja „Kierunek – dziecko”. To pierwsze ogólnopolskie spotkanie organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej i jednostek samorządu terytorialnego. Biorą w niej udział specjaliści i samorządowcy z całej Polski. W Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym wspólnie rozmawiają na temat dobrych praktyk i wymieniają się doświadczeniami tak, żeby system pieczy zastępczej w kraju stawał się jeszcze lepszy.
W konferencji uczestniczą przedstawiciele Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie czy organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, a także samorządowcy. Próbują odpowiedzieć na pytanie m.in. o to, jak skutecznie osiągać cele i realizować kierunki rozwoju wyznaczone przez prawo krajowe i międzynarodowe, jeśli chodzi o wsparcie dzieci i pieczę zastępczą.
– Będziemy mówić o dobrych praktykach, dzielić się własnymi doświadczeniami i tym, co nam się udaje. W ten sposób poznamy metody innych na to, żeby coś robić naprawdę dobrze i mieć sukcesy. Będziemy dyskutować też o tym, żeby w naszych działaniach kierunek zawsze wyznaczało dziecko. Jeżeli nie stracimy go z oczu, to reszta pójdzie już gładko – mówi Joanna Luberadzka-Gruca, ekspert z Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.

Konferencja „Kierunek – dziecko” to pierwsze takie ogólnopolskie spotkanie organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej i jednostek samorządu terytorialnego. Nieprzypadkowo odbywa się ono w Gdyni. Miasto wielokrotnie otrzymywało wyróżnienia za wprowadzone rozwiązania oraz konsekwentną politykę, która zmierza do tego, żeby dzieci wychowywały się w rodzinach zastępczych. Gdynia jest tutaj stawiana za wzór.
– To wyraz uznania dla tego, co Gdynia osiągnęła, w ciągu ostatniej dekady, w zakresie pieczy zastępczej. Jesteśmy w całej Polsce traktowani jako wzór miasta, które wprowadziło najwyższe standardy i mocno wybiega do przodu, jeśli chodzi o wymogi ustawowe i działania, które zapewniają dzieciom szansę na dobrą przyszłość. Jednak na konferencji nie będziemy tylko mówić o naszych rozwiązaniach. Chcemy wynieść z niej coś więcej. To, że system działa u nas dobrze nie znaczy, że nie można go udoskonalać. Możliwość zgromadzenia w jednym miejscu ludzi zaangażowanych, którzy z pasją wdrażają różne rozwiązania jest też dla nas ogromną szansą. Będziemy mogli również podpatrzeć mechanizmy, które wprowadzają u siebie inni – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni.
– Gdynia to takie ziarno, które, jeśli zostanie zasiane w innych samorządach, może zaowocować tym, że kiedyś wszędzie będzie co najmniej tak dobrze jak tutaj. W mieście nie ma małych dzieci w pieczy instytucjonalnej. Ponadto Gdynia w szczególny sposób dba o rodziców zastępczych i znajduje rodziny dla dzieci niepełnosprawnych – dodaje Luberadzka-Gruca, ekspert z Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.
Gdynia była jednym z pierwszych miast w Polsce, które nie tylko zamknęły duże domy dziecka, ale też zbudowały kompleksowy system pieczy zastępczej. Trafiające do niego dzieci umieszczane są w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka czy kameralnych placówkach instytucjonalnych. Obecnie w 234 gdyńskich rodzinach zastępczych przebywa 355 dzieci. Systemowe zmiany w obszarze wsparcia dziecka i rodziny są w Gdyni wdrażane od lat. Jednym z wielu nowatorskich rozwiązań było wprowadzenie w 2008 roku asystentury – cztery lata przed tym, jak wpisana została do ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Od 2012 roku w Gdyni działa Zespół do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej. To obecnie 20-osobowa grupa specjalistów, która z jednej strony poszukuje, kwalifikuje i wspiera rodziców zastępczych, z drugiej - zapewnia wysokospecjalistyczne wsparcie dla dzieci.
Konferencja „Kierunek – dziecko” rozpoczęła się we wtorek, 24 kwietnia i potrwa dwa dni. W jej ramach odbywają się prelekcje, warsztaty i panele dyskusyjne. Drugi dzień będzie poświęcony wizytom studyjnym. Uczestnicy zajęć będą mogli podczas nich przyjrzeć się temu, jak system gdyński wygląda w praktyce. Będą też wirtualne wizyty studyjne. Tam inne miasta i powiaty opowiedzą, jak udaje im się rozwiązywać kwestie związane z pieczą zastępczą.

Eksperci biorący udział w spotkaniu chcą też zwrócić uwagę, że rodziny zastępcze są potrzebne w społeczeństwie, ale żeby mogły dobrze funkcjonować, trzeba zadbać o odpowiednie warunki dla nich.
– Razem z mężem, od 1997 roku, jesteśmy rodzicami zastępczymi i adopcyjnymi. To trudna misja, ale też trudno sobie wyobrazić piękniejszy i dający więcej satysfakcji sposób przeżywania swojego życia. Przyjęcie do domu dzieci zmienia nas i trochę wymusza na nas rozwój, ale daje też bardzo dużo radości. W codziennej pracy rodzica zastępczego potrzeba profesjonalnego wsparcia, pomocy i zrozumienia. Ważne jest poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Rodzice zastępczy dają je dzieciom, które przyjmują do siebie. Jednak żeby mogli to robić skutecznie najpierw sami muszą czuć się stabilnie i bezpiecznie. I tutaj z troską patrzymy na formę, w jakiej są oni zatrudniani, na to, czy mają możliwość odpoczynku i czy obecne rozwiązania dają im realną możliwość regeneracji – mówi Edyta Wojtasińska, matka zastępcza i ekspert z Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.
Podkreślano też, że w społeczeństwie powinno być więcej zrozumienia dla rodzin zastępczych.
– Chciałbym, żeby nasze społeczeństwo patrzyło z większa empatią na rodziny zastępcze, żeby zrozumiało, że te rodziny niezwykle pomagają naszemu społeczeństwu. Często opinie na ich temat są krzywdzące. Ludzie mówią, że takie rodziny służą tylko i wyłącznie temu, żeby zarobić na cudzych dzieciach, ale to nieprawda. Żadna placówka nie przygotuje dziecka do życia i do wejścia w dorosłość tak, jak rodzina zastępcza. To najlepszy system zabezpieczenia i wsparcia – mówi Artur Lipiński, sędzia i jeden z prelegentów.
Patronat honorowy nad spotkaniem objęli: Rzecznik Praw Dziecka, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Miast Polskich.

Morska odsłona Open House Gdynia
Jak spędzić weekend #wGdyni
„Dar Młodzieży” już w Tallinie. Śledź na bieżąco trasę rejsu
Jack White 6 października zagra w Gdyni
Dzielnice przyjazne na 102!