Śródmieście się zmienia. Miej na to wpływ

Od 23 kwietnia do 15 maja będzie można zapoznać się z planami zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście, rejon ulic Władysława IV oraz Żwirki i Wigury. 26 kwietnia odbędzie się także dyskusja publiczna na ten temat.
Każdy mieszkaniec Gdyni może mieć realny wpływ na wygląd swojego miasta. Wystarczy, że zapozna się z planami zagospodarowania przestrzennego i wyrazi swoje zdanie. Tym razem zmiany dotyczyć będą rejonu ulic Władysława IV oraz Żwirki i Wigury w śródmieściu Gdyni.
Z projektem planu będzie można zapoznać się od 23 kwietnia do 15 maja w Obserwatorium Zmian InfoBox (ul. Świętojańska 30), a także uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Są one dostępne również w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni na stronie internetowej pod adresem www.gdynia.pl/plany w zakładce Wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych.
Projekt planu obejmuje obszar o powierzchni 1,31 ha, którego granice przebiegają:
– od północy – wzdłuż ul. Żwirki i Wigury,
– od wschodu – wzdłuż ul. Władysława IV,
– od południa – wzdłuż terenu Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni (zgodnie z granicą ustaloną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Śródmieście i Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Władysława IV, 10 Lutego i Świętojańskiej),
– od zachodu – wzdłuż al. 17 Grudnia (zgodnie z granicą ustaloną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Śródmieście i Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Władysława IV, 10 Lutego i Świętojańskiej).
Obecnie w granicach obszaru objętego projektem planu obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Śródmieście i Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Władysława IV, 10 Lutego i Świętojańskiej.
Wykładany do wglądu projekt planu wraz z przyjętą przez prezydenta prognozą oddziaływania na środowisko przewiduje zmianę zapisów obowiązującego planu, w związku ze zwrotem wywłaszczonej nieruchomości, na której znajduje się obecnie publiczne Przedszkole nr 51.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w tym projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 26 kwietnia o godz. 17.00 w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian (ul. Świętojańska 30).
Swoje uwagi będzie można składać do 29 maja do prezydenta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia), wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Te zostaną rozpatrzone w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.
Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni na stronie internetowej pod adresem www.gdynia.pl/plany w zakładce Wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych.

Morska odsłona Open House Gdynia
Jak spędzić weekend #wGdyni
„Dar Młodzieży” już w Tallinie. Śledź na bieżąco trasę rejsu
Jack White 6 października zagra w Gdyni
Dzielnice przyjazne na 102!