Jak nie dać się zmanipulować mass mediom

Muzeum Emigracji w Gdyni odwiedzili wyjątkowi goście – młodzież uczestnicząca w międzynarodowym projekcie „Informacja vs. Manipulacja". Licealiści z Polski, a także Czech i Węgier, uczyli się krytycznego podejścia do informacji, jakie codziennie przekazują im media. Zajęcia warsztatowe poprowadzili m.in. dziennikarze. Zajęcia i warsztaty trwały trzy dni i odbywały się w gdyńskim Muzeum Emigracji oraz w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.
Goście z Czech i Węgier
Udział w projekcie wzięli uczniowie z II i V Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, z VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku oraz szkół z Łodzi, Wrocławia, a także Czech i Węgier. Łącznie 65 osób. Uczyli się m.in. jak zrobić wystawę, nagrać wywiad ze świadkiem historii czy poprowadzić debatę. Równolegle do warsztatów z młodzieżą, nauczyciele szkolili się w swoim gronie, m.in. z metody Design Thinking, polegającej na tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.

Manipulacja w mass mediach
Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości młodych ludzi w zakresie krytycznego podejścia do informacji, jakie pojawiają się w mediach. Podczas zajęć warsztatowych dyskutowali nad wartościami tolerancji, wolności i szacunku w odniesieniu do historycznych zdarzeń, m.in. wydarzeń marcowych 1968 roku oraz węgierskiego powstania z roku 1956.
Międzynarodowa współpraca
Program projektu „Informacja vs. Manipulacja" obejmuje warsztaty z edukatorami, dziennikarzami oraz specjalistami. Każdy z partnerów zaprosił kilku nauczycieli, którzy zaangażowali do udziału w projekcie swoich uczniów. W ramach zajęć stworzyli oni program zajęć, który następnie przekażą w swoich klasach i szkołach. Uczestnicy projektu spotkają się ponownie pod koniec maja w Warszawie, gdzie podsumują wymyślone przez siebie projekty. Program „Informacja vs. Manipulacja” realizowany jest przez Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, Muzeum Emigracji w Gdyni, Centrum PANT z Ostrawy oraz węgierską Fundację Zachor. Przy projekcie współpracują specjaliści z European Wergeland Centre z Oslo, którzy zajmują się promowaniem edukacji związanej z prawami człowieka oraz społeczeństwem obywatelskim, a także wolontariusze z European Solidarity Corps.

Powstanie największy na świecie system rowerów elektrycznych
Gdyńscy gimnazjaliści najlepsi w województwie
248 mln na rozwój gdyńskiego portu
Dzień Muzealnika #wGdyni
Kibicujmy razem na Chwarznie-Wiczlinie!