Zostań studentem Gdyńskiej Szkoły Filmowej

10 miejsc czeka na 10 szczęśliwców, którzy chcą spełnić marzenia o zawodzie reżysera filmowego. W Gdyńskiej Szkole Filmowej trwa rekrutacja na Wydział Reżyserski. Kandydaci na studentów na przygotowanie wymaganych dokumentów i teczek mają czas do 11 maja. Proces rekrutacji do Gdyńskiej Szkoły Filmowej przebiegać będzie w kilku etapach. Pierwszym jest przygotowanie przez kandydata teczki z pracami filmowymi, literackimi i fotograficznymi. Powinna ona zawierać filmową autoprezentację oraz krótki film dokumentalny, fabularny lub animowany, zrealizowane w dowolnej technice i przesłane w formie linku internetowego (np. do serwisów YouTube, Vimeo).
 
Każdy kandydat powinien też przygotować dwie oryginalne prace literackie. Pierwsza z nich ma przedstawiać pomysł na scenariusz krótkiego filmu fabularnego. Jego fabuła może dotyczyć jednego z dwóch tematów (do wyboru): „I nagle zrozumiałem, że nie uda mi się tego załatwić na Facebooku, ani Snapchacie, ale muszę wyjść z domu i...” lub „Nienawiść to nieraz pierwszy krok do miłości...”
 
Druga obowiązkowa praca literacka to opis pomysłu na scenariusz krótkiego filmu dokumentalnego na temat: „Mój sąsiad”. W obu przypadkach Gdyńska Szkoła Filmowa czeka na teksty o objętości maksymalnie 1800 znaków ze spacjami, czyli tradycyjnej jednej strony maszynopisu.
 
W teczce kandydata muszą się ponadto znaleźć dwie prace fotograficzne na zadane tematy: tryptyk fotograficzny „Jeden z siedmiu grzechów głównych” oraz opowieść fotograficzna (obejmująca od 5 do 10 zdjęć) pod tytułem „To koniec!”. Do teczki można dołączyć inne prace stanowiące dorobek artystyczny kandydata – filmowy, literacki, fotograficzny, plastyczny czy muzyczny.
 
Inne niezbędne formalności w pierwszym etapie rekrutacji obejmują wypełnienie wniosku rekrutacyjnego oraz złożenie oryginału lub odpisu świadectwa maturalnego bądź świadectwa ukończenia szkoły średniej, dwóch zdjęć legitymacyjnych i kserokopii dowodu osobistego.
 
Na podstawie prac złożonych przez kandydatów wybrane osoby zostaną zaproszone do udziału w drugim etapie rekrutacji, czyli kilkustopniowym egzaminie wstępnym.
– Z wielką uwagą podchodzimy do rekrutacji, ponieważ zależy nam na odnalezieniu osób bardzo twórczych, nierzadko już posiadających ciekawy dorobek artystyczny, choć nie jest to warunek konieczny. Model nauki, jaki przyjęliśmy, zakłada intensywną pracę w niewielkiej grupie studentów, opartą na zajęciach praktycznych prowadzonych przez znakomitych wykładowców – mówi Leszek Kopeć, Dyrektor Gdyńskiej Szkoły Filmowej.
 
Kandydatów wyłonionych w pierwszym etapie czekają w czerwcu i lipcu egzaminy wstępne i rozmowa kwalifikacyjna. Egzaminy wstępne rozpoczną się 29 czerwca. Do 3 lipca kandydaci przejdą test z wiedzy o kulturze i sztuce. Czekają ich również zadania scenariuszowe i narracyjne polegające na ułożeniu historii na podstawie fotosów z filmu fabularnego. Egzaminy obejmują też praktyczne ćwiczenie z aktorem, czyli wyreżyserowanie krótkiej scenki na zadany temat. Na koniec czeka ich rozmowa kwalifikacyjna.
 
Lista nowych studentów gdyńskiej Filmówki zostanie ogłoszona 4 lipca.
 
Harmonogram:

15 lutego-11 maja: przyjmowanie teczek,
7 czerwca: ogłoszenie wyników pierwszego etapu rekrutacji,
29 czerwca: egzamin pisemny,
30 czerwca-2 lipca: egzaminy praktyczne,
3 lipca: rozmowa kwalifikacyjna,
4 lipca: ogłoszenie wyników rekrutacji.

 
Więcej szczegółów – w tym regulamin rekrutacji oraz wniosek rekrutacyjny do pobrania – dostępnych jest na stronie internetowej Gdyńskiej Szkoły Filmowej: www.gsf.pl. Pytania w sprawie rekrutacji kandydaci mogą kierować na adres e-mail: info@gsf.pl lub pod nr. tel. 58 712 22 77.
 
Przypomnijmy, że Gdyńska Szkoła Filmowa powstała w 2010 roku z inicjatywy Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka oraz Leszka Kopcia – Dyrektora Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Roberta Glińskiego – reżysera i scenarzysty i Jerzego Radosa – pomysłodawcy i realizatora Pomorskich Warsztatów Filmowych. Rekrutacja na Wydział Reżyserski odbywa się co dwa lata. Nauka w Gdyńskiej Szkole Filmowej jest bezpłatna, a trwa dwa i pół roku. Jeden semestr obejmuje około 700 godzin zajęć.

Powstanie największy na świecie system rowerów elektrycznych
Gdyńscy gimnazjaliści najlepsi w województwie
248 mln na rozwój gdyńskiego portu
Dzień Muzealnika #wGdyni
Kibicujmy razem na Chwarznie-Wiczlinie!