Zgłoś kandydata do nagrody artystycznej Galion Gdyński

Nagroda Artystyczna Galion Gdyński to wyróżnienie Prezydenta Gdyni dla wybitnych artystów i animatorów kultury związanych z gdyńskim środowiskiem. Przyznawana jest od 1995 roku. Od 12 lat Galion wręczany jest również firmie, która w roku poprzednim sprawowała opiekę nad przedsięwzięciami kulturalnymi w Gdyni. Laureatów za rok 2017 poznamy wiosną podczas uroczystej gali. Kapituła nagrody na propozycje kandydatur czeka do 5 lutego. Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach:

kreacja artystyczna – dla wyróżniających się twórców z Gdyni, bądź prezentujących swoje dokonania w Gdyni,

animacja kultury – za wybitne osiągnięcia w organizowaniu życia kulturalnego w mieście i promowaniu gdyńskiej kultury,

debiut artystyczny – dla debiutującego twórcy,

mecenat kultury – za szczególnie efektywne formy wspierania kultury w mieście.

Laureaci w trzech pierwszych kategoriach otrzymają nagrodę finansową. Nagroda w dziedzinie mecenatu kultury jest wyróżnieniem honorowym. Zgodnie z regulaminem, nagrodę przyznaje prezydent Gdyni Wojciech Szczurek na wniosek Kapituły Nagrody.
 
Prezydent Gdyni może przyznać również nagrodę Galion Gdyński za całokształt twórczości. Dlatego również w tej kategorii zgłaszać można kandydatury, mimo że nie została ona ujęta w formularzu.
 
Zgłoszenia należy nadsyłać na załączonym formularzu, wraz z uzasadnieniem, do 5 lutego na adres e-mail: wydz.kultury@gdynia.pl.

O pieczy zastępczej na konferencji „Kierunek – dziecko”
Jak zadbać o seniorów? Uczą się od Gdyni
„Życie tętni otwartymi naczyniami” - akcja zdrowotna
W środę XLII sesja Rady Miasta Gdyni
„Elektra" Statkiem Roku