Przed nami XXXVIII Sesja Rady Miasta Gdyni

W środę, 20 grudnia o godz. 12.00, w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Miasta. Radni będą obradować m.in. nad: uchwaleniem budżetu Miasta, wieloletnią Prognozą Finansową dla Miasta Gdyni na lata 2018-2033 i przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, rejonu położonego na południe od ul. Wiczlińskiej przylegającego do granicy lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.  
Szczegółowy porządek obrad, wraz z projektami uchwał, dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niezwykłe historie Gdynian w obiektywie
Gdynia zaprasza na swoje urodziny
Nadchodzą zmiany na Oksywiu, Babich Dołach i Witominie
Szybko i wygodnie koleją z Gdyni do Słupska
Ruszyła XIX edycja konkursu „Gdynia bez barier”