Centrum Integracji Społecznej podsumowało rok działalności

Wspierają i aktywizują osoby poszukujące zatrudnienia. U nich szkolą się i uczą praktycznych zajęć pod okiem trenerów czy instruktorów. Mowa o Centrum Integracji Społecznej w Gdyni. Właśnie świętuje ono pierwszą rocznicę działalności, mając na koncie już sporo sukcesów.  
Centrum Integracji Społecznej działa w Gdyni od roku. Utworzyło je Gdańskie Koło Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta wraz z miastem. Mieści się ono przy ul. Energetyków 13 A, w części budynku po byłej szkole. Pomaga osobom bezrobotnym w znalezieniu pracy i poprawie sytuacji materialnej. Jest jednym z czterech filarów gdyńskiego Programu Aktywizacji Społeczno–Zawodowej „Pracownia”, którego liderem jest Laboratorium Innowacji Społecznych.
 
– Nasza oferta przygotowana jest dla osób długotrwale bezrobotnych, ale także dla osób stawiających na rynku pracy dopiero pierwsze kroki – mówi Grażyna Truchanowicz, dyrektor Centrum Integracji Społecznej w Gdyni.
 
Z okazji pierwszych urodzin odbyło się spotkanie, na którym podsumowano dotychczasowe działania Centrum Integracji Społecznej. Na jego koncie jest już sporo sukcesów. Przez ten czas w zajęciach, w ramach projektu „Pracownia”, skorzystało 57 osób, a wśród nich: 16 osób nie ma jeszcze skończonych 30 lat, a 23 osoby są wieku ponad 55 lat. Ponadto 13 uczestników znalazło zatrudnienie i podjęło już pracę, a 9 osób ukończyło szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe. Obecnie grupa osób korzystających z zajęć liczy 28 osób. Wszystkie są na dobrej drodze, aby wkrótce rozwiązać problem bezrobocia i zmienić swoją osobistą sytuację – znaleźć miejsce zatrudnienia.
 
CIS prowadzi program aktywizujący osoby szukające pracy. Bezrobotni, w jego ramach, szkolą się i uczą praktycznych zajęć pod okiem trenerów czy instruktorów. Niektórzy biorą także udział w warsztatach społecznych oraz praktykach u pracodawców. Mogą zatem liczyć na szerokie wsparcie i specjalistyczną pomoc w rozwiązaniu problemu bezrobocia.
 
– Z każdą osobą podpisujemy półroczny indywidualny program zatrudnienia socjalnego na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Uczestnik otrzymuje co miesiąc świadczenie integracyjne w wysokości około 730 złotych. W zamian za to uczestniczy w zajęciach przez pięć dni w tygodniu, po sześć godzin dziennie. Prowadzimy warsztaty ogrodnicze, porządkowe i remontowe oraz organizujemy zajęcia w sali komputerowej. Już od pierwszego dnia uczestnik uczy się systematyczności i obowiązkowości. Zespół CIS oferuje też pomoc w zakresie doradztwa zawodowego, psychologicznego, prawnego czy socjalnego. Przez rok naszej pracy podpisaliśmy także porozumienia z 27 pracodawcami z Trójmiasta, gdzie uczestnicy mogą odbywać praktyki zawodowe. Są to zarówno duże sieci marketów i prężne przedsiębiorstwa, są także mniejsze firmy działające lokalnie. Dzięki temu możemy zaoferować staże w branży gastronomicznej, usługowej czy handlowej – informuje Grażyna Truchanowicz, dyrektor CIS.
 
Dzięki zdobytym na zajęciach umiejętnościom, osobom bezrobotnym łatwiej jest znaleźć pracę.
– Nasze motto – pomagać i wspierać doskonale oddaje ideę działań na rzecz osób długotrwale bezrobotnych. Każdy, kto skorzysta z oferty CIS będzie mógł w sposób bezpieczny „potrenować pracę”. Skupiamy się nie tylko na poszukiwaniu konkretnego miejsca zatrudnienia, ale przede wszystkim uczymy samodzielności, wspieramy osobistą motywację, pomagamy przełamać bariery i budujemy pozytywne relacje międzyludzkie. To najlepsza droga do wyjścia z długotrwałego bezrobocia i swoista gwarancja utrzymania zatrudnienia na współczesnym rynku pracy – mówi Wojciech Bystry, prezes Gdańskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.
 
Centrum Integracji Społecznej w Gdyni jest jednym z czterech filarów w ofercie Systemu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej „Pracownia”. Osoby poszukujące zatrudnienia mogą zostać przyjęte na zajęcia w CIS-ie za pośrednictwem pracowników socjalnych lub Powiatowego Urzędu Pracy. Każdy kandydat spotyka się z ekspertami, którzy decydują o zakwalifikowaniu do określonej ścieżki. Obok gdyńskiej placówki CIS, w projekcie uczestniczą Laboratorium Innowacji Społecznych, Fundacja Gospodarcza oraz Centrum Integracja Gdynia. Projekt będzie realizowany do września 2022 roku.
 
– Efekty rocznej pracy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem na rynku pracy są bardzo optymistyczne. Wspólna oferta partnerów programu trafiła do 235 osób, z których 116 zostało objętych działaniami, w tym 23 niepełnosprawne. Stałą pracę posiada już 31 osób. Projekt „Pracownia” w znacznym stopniu jest finansowany ze środków UE – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni.

Mocny gdyński akcent w programie Dostępność Plus
Gdynia wspiera walkę o dłuższe życie z cukrzycą
Mevo! Tak będzie nazywał się rower metropolitalny!
Spraw(dz)iły się na wiosnę – akcja zakończona sukcesem!
Jest pierwsze tegoroczne pisklę Bryzy i Bosmana!