Dbamy o gdyńskie zabytki

10 stycznia 2018 roku minie termin składania wniosków o udzielenie z budżetu Miasta dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy gdyńskich zabytkach. W tym roku aż 18 obiektów odzyskało swój dawny blask. Wnioski o dotację dotyczyć mogą zabytków wpisanych do rejestru, w tym budynków znajdujących się na obszarach zabytkowych, w granicach administracyjnych Gdyni.
 
Szczegółowe informacje dotyczące warunków ubiegania się o dotacje oraz obowiązkowy formularz wniosku dostępne są na stronie internetowej www.gdynia.pl/zabytki pod hasłem „dotacje”. Informacji na temat dotacji udziela także Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (tel. 58 668 83 43).
 
W tym roku miejskie dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane otrzymało 18 gdyńskich budynków wpisanych do rejestru zabytków.
Swój blask odzyskały:

Akademia Morska,

Kościół parafialny p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa,

Budynek Sądu Rejonowego,

Budynek mieszkalny, Zespół Mieszkaniowy BGK, tzw. Bankowiec,

Budynek gdyńskiego ogniska Związku Młodzieży Chrześcijańskiej „Polska YMCA”,

Budynek Automobilklubu Morskiego, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego
Budynek mieszkalny, ul. Świętojańska 47,

Budynek mieszkalny, ul. Świętojańska 57,

Willa bliźniacza, ul. Korzeniowskiego 25A,

Budynek mieszkalny „Opolanka”, ul. Piotra Skargi 9,

Budynek mieszkalny, Biuro Budowy Portu, ul. Waszyngtona 38,

Budynek mieszkalny, ul. Zygmunta Augusta 13,

Budynek mieszkalny, ul. Arciszewskich 23,

Budynek mieszkalny, ul. Armii Krajowej 23,

Budynek mieszkalny, ul. Świętojańska 56,

Budynek mieszkalny, ul. Świętojańska 92-94,

Budynek mieszkalny, ul. Świętojańska 100,

Budynek mieszkalny, ul. Wybickiego 3.

O pieczy zastępczej na konferencji „Kierunek – dziecko”
Jak zadbać o seniorów? Uczą się od Gdyni
„Życie tętni otwartymi naczyniami” - akcja zdrowotna
W środę XLII sesja Rady Miasta Gdyni
„Elektra" Statkiem Roku