Mamy otwarte spojrzenie na rozwój kolei w mieście

W trosce o rozwój sieci połączeń kolejowych w Gdyni miasto otwarcie deklaruje swoją gotowość do wspierania w tym zakresie PKP PLK S.A. Cel? Utworzenie infrastruktury niezbędnej do uruchomienia pasażerskich przewozów kolejowych i skomunikowanie północnych dzielnic Gdyni z centrum. Samorząd gdyński podpisał już porozumienie dot. budowy wiaduktu kolejowego. Niebawem podpisany zostanie dokument dotyczący budowy wiaduktu drogowego w ciągu ul. Puckiej.  
Kluczowe w celu polepszenia warunków transportowych pomiędzy dzielnicami północnymi Gdyni, a centrum miasta są dziś dwie inwestycje: budowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu ul. Puckiej i wiaduktu kolejowego w tym miejscu. 
 
Wiadukt kolejowy nad ul. Pucką
 
PKP PLK S.A. realizuje projekt „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk”, współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej. W ramach tego projektu planuje się usunięcie kolizyjnego skrzyżowania drogowo-kolejowego, które znajduje się na przecięciu linii kolejowych 202 i 250 z ul. Pucką w okolicy ul. Chylońskiej. W celu realizacji tego zadania, miasto podpisało już porozumienie z PKP PLK S.A., które przewiduje iż Gdynia sfinansuje przebudowę układu drogowego. Wstępnie szacowany koszt inwestycji to ok. 30 mln zł, z czego połowę pokryje miasto, zaś drugą połowę PKP PLK S.A.
 
 
Wiadukt drogowy nad torami kolejowymi w ciągu ul. Puckiej
 
PKP PLK S.A. realizuje projekt „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III”, współfinansowany z funduszy UE.
W ramach tego projektu, usuwane są kolizyjne skrzyżowania drogowo-kolejowe. W Gdyni planowane jest wybudowanie wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Puckiej, nad torami kolejowymi linii 201 i 228 oraz nad grupą torów stacji Gdynia Port w okolicy ul. Unruga. W celu realizacji inwestycji Gdynia i PKP PLK S.A. podpiszą list intencyjny, który przewiduje, iż miasto przedstawi koncepcję programowo-przestrzenną wiaduktu, wraz z oszacowaniem kosztów. Wstępnie planowany koszt inwestycji to ok. 30 mln zł, z czego 18 mln zł pokryje miasto, a 12 mln PKP PLK S.A.

 
Budowa powyższych wiaduktów poprawi warunki dla transportu drogowego i stworzyła możliwość uruchomienia nowych linii komunikacji publicznej.

O pieczy zastępczej na konferencji „Kierunek – dziecko”
Jak zadbać o seniorów? Uczą się od Gdyni
„Życie tętni otwartymi naczyniami” - akcja zdrowotna
W środę XLII sesja Rady Miasta Gdyni
„Elektra" Statkiem Roku