Gdyńskie Centrum Filmowe Europejskim Kinem Miesiąca!

Gdyńskie Centrum Filmowe zostało zaproszone do współpracy w ramach prestiżowej organizacji Europa Cinemas. Działająca od 1992 roku, z siedzibą w Paryżu, zrzesza kina w ramach programu Unii Europejskiej „Media”. Sieć obejmuje już ponad 1120 kin z 680 miast, w przeszło 40 krajach. To łącznie ponad 2800 kinowych ekranów! Dzięki zawiązanej właśnie współpracy rozwinie się oferta Kina Studyjnego Gdyńskiego Centrum Filmowego. Więcej filmów europejskich w repertuarze kin, wzrost ich oglądalności i nowe kinowe propozycje adresowane do młodej widowni – między innymi o to zabiega Europa Cinemas. Aby zostać jej członkiem, trzeba spełnić określone wymogi dotyczące m.in. liczby miejsc na widowni, rocznej liczby seansów oraz frekwencji. Kina zabiegające o partnerstwo muszą również zapewniać standardy w zakresie technicznego wyposażenia oraz bezpieczeństwa. Liczą się także kryteria programowe. Gdyńskie Centrum Filmowe, działające od września 2015 roku, swoim charakterem doskonale wpisuje się w filozofię Europa Cinemas.
– Zdecydowanie stawiamy na kinematografię europejską, w tym polską. Od początku należymy do polskiej Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych, co pozwala nam wyświetlać wartościowe filmy artystyczne i studyjne. Aktywizujemy różne grupy wiekowe mieszkańców miasta. Mamy na przykład Akademię Dokumentalną dla Seniorów, a dla dzieci cykl poranków filmowych „Bajka w Centrum”. Oferujemy nie tylko kino, ale też udział w wystawach, spotkaniach z ciekawymi postaciami. Korzystamy z potencjału Gdyńskiej Szkoły Filmowej, organizując warsztaty prowadzone przez profesjonalistów – mówi Leszek Kopeć, dyrektor Gdyńskiego Centrum Filmowego.

Promocja Gdyni za granicą
Udział w Europa Cinemas oznacza możliwości pozyskiwania europejskiego wsparcia dla własnych działań, co może zwiększyć atrakcyjność Gdyńskiego Centrum Filmowego dla lokalnej społeczności. Partnerstwo to także szansa na promocję Gdyni za granicą.
– Fakt zaproszenia nas do grona kin partnerskich Europa Cinemas to duży prestiż, ale i konkretne korzyści. Liczymy na wymianę doświadczeń. Chętnie rozbudujemy naszą ofertę, korzystając z rozwiązań, które już się sprawdziły gdzie indziej, dopasowując je do naszej specyfiki – zapowiada Leszek Kopeć, dyrektor Gdyńskiego Centrum Filmowego.

Europejskie Kino Miesiąca
GCF, debiutujące w ramach Europa Cinemas, zaprezentowano w grudniu jako „Cinema of the Month” w serwisie internetowym organizacji. Materiał poświęcony GCF dostępny jest pod adresem:
http://www.filmneweurope.com/2012-12-18-10-42-17/poland/item/115688-fne-europa-cinemas-cinema-of-the-month-gdynia-film-centre
Reprezentanci gdyńskiej szkoły filmowej znaleźli się również w gronie ponad 500 uczestników listopadowej konferencji zorganizowanej w Bukareszcie z okazji 25-lecia Europa Cinemas. Wśród tematów, o jakich dyskutowano w stolicy Rumunii, były: rola kina w społecznościach lokalnych, film jako istotna forma sztuki w okresie przełomowych zmian na świecie oraz ewolucja kina niezależnego w erze cyfrowej. Szczególnie dużo uwagi poświęcono kinu jako przestrzeni społecznej, a także szeroko pojętej kulturze kina, która ma moc przekazywania wartości społecznych.

O pieczy zastępczej na konferencji „Kierunek – dziecko”
Jak zadbać o seniorów? Uczą się od Gdyni
„Życie tętni otwartymi naczyniami” - akcja zdrowotna
W środę XLII sesja Rady Miasta Gdyni
„Elektra" Statkiem Roku