Gdynia pomaga wychodzić z bezdomności

Problem bezdomności w Gdyni dotyczy dziś 382 osób. To liczba, która potwierdziła się podczas weekendowej akcji badania socjodemograficznego przeprowadzonej przez Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej MOPS w Gdyni, które m. in. buduje ofertę pomocową, dba o poprawę losu najbardziej potrzebujących i monitoruje osoby przebywające „na ulicy”.  
Badanie socjodemograficzne wśród osób bezdomnych w województwie pomorskim w tym i w Gdyni przeprowadzane jest co dwa lata. Koordynatorem akcji jest Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności. Działania wspiera wojewoda pomorski, a na terenie każdej gminy w badaniu uczestniczą instytucje zaangażowane, w co dzienną,  bezpośrednią pomoc osobom bezdomnym. Wnioski z przeprowadzonego badania mają wpływ na rodzaj oferty pomocy dla osób bezdomnych.
 
W Gdyni liderem badania jest Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej przy gdyńskim MOPS. Zespół specjalistów od wielu lat pracuje w środowisku bezdomnych osób, przygotowuje ofertę pomocy, organizuje miejsca noclegowe, otacza profesjonalną opieką osoby zagrożone utratą dachu nad głową.

- W trakcie badania, wspólnie z osobami borykającymi się z problemem bezdomności, wypełniamy ankietę, która daje nam odpowiedź na temat przyczyny utraty dachu nad głową, problemów, osobistych zasobów, pytamy równocześnie, jak możemy pomóc w określonej sytuacji – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. Ankieta trafia do osób w schroniskach, szpitalach i innych miejscach, gdzie pomoc jest już udzielana. – Najtrudniejszy, a zarazem najważniejszy jest chyba etap badania w tzw. miejscach niemieszkalnych – wyjaśnia Michał Guć.
- Naszą ambicją jest zatrzymanie „śnieżnej kuli”, która spycha osobę na margines, wręcz na ulicę – mówi Marcin Kowalewski, kierownik Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej w Gdyni. Pomagamy znaleźć motywację, rozwiązać życiowe problemy i jak najdłużej utrzymać się w środowisku lokalnej społeczności - wyjaśnia Marcin Kowalewski.
W godzinach wieczorowo – nocnych ruszamy na gdyńskie ulice i próbujemy odnaleźć najbardziej zagubionych, którzy sami już pomocy nie potrafią szukać. – Mobilne zespoły badawcze są bardzo doświadczone i doskonale zorientowane w gdyńskiej ofercie dla osób bezdomnych. To bardzo ważne, aby każdej osobie bezdomnej przekazać najważniejsze informacje o możliwości uzyskania wsparcia. – Możemy niemalże na miejscu zaproponować ofertę z zakresu poradnictwa zawodowego, czy doraźnej pomocy medycznej lub materialnej. – Jeden mężczyzna z Poznania mógł na kilka dni zanocować w schronisku, a my pomożemy mu wrócić do rodzinnej miejscowości – podsumowuje Michał Guć.


Obecnie mamy zabezpieczonych 325 miejsc w schroniskach dla osób bezdomnych – informuje Beata Świątek - Soldat, koordynator badania socjodemograficznego z CRiIM w Gdyni. Możemy zapewnić, że nikt potrzebujący nie pozostanie bez dachu nad głową, a oferta pomocowa jest dostosowywana indywidulanie do osoby. Między innymi proponujemy projekty, polegające na wsparciu w wynajęciu mieszkań na wolnym rynku, z którego w ostatnich dwóch latach skorzystało łącznie 168 osób. Proponujemy również osobom bezdomnym możliwość zamieszkania w tzw. Domach Wspólnotowych, w których uczymy samodzielności, odpowiedzialności i wskazujemy drogę do wyjścia ze stanu bezdomności – podsumowuje Beata Świątek – Soldat.
Pracownicy Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej apelują do wszystkich mieszkańców napotykających osoby bezdomne: po pierwsze nie przekazujmy tym ludziom pieniędzy, nie wspierajmy posiłkami, ale co najważniejsze – NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI na los osób bez dachu nad głową. Przekazujmy informacje do Straży Miejskiej 986 lub numer alarmowy 112. Taka postawa najlepiej przysłuży się do uruchomienia skutecznej pomocy, opartej na doświadczeniu specjalistów.

O pieczy zastępczej na konferencji „Kierunek – dziecko”
Jak zadbać o seniorów? Uczą się od Gdyni
„Życie tętni otwartymi naczyniami” - akcja zdrowotna
W środę XLII sesja Rady Miasta Gdyni
„Elektra" Statkiem Roku