Swastyka na pomniku ks. Zawackiego

Zdewastowano pomnik ks. Stanisława Zawackiego znajdujący się przy Promenadzie Królowej Marysieńki w Orłowie. Wyryty ostrym narzędziem w pomniku znak swastyki  odkrył 10 grudnia, podczas  spaceru historycznego, odbywającego się w ramach projektu "Posłuchaj Gdyni - historia mówiona w przestrzeni miejskiej", jeden z prowadzących dr Jan Szkudliński - kierownik działu historycznego Muzeum Miasta Gdyni.
 
W odpowiedzi na zgłoszenie Zarząd Dróg i Zieleni UM Gdyni podjął interwencję, zgłosił sprawę dewastacji pomnika wykonawcy, który zajmuje się naprawami. We wtorek mają zostać przeprowadzone oględziny, po których będzie znana szacunkowa wartość naprawy szkody i termin jej wykonania.

Mocny gdyński akcent w programie Dostępność Plus
Gdynia wspiera walkę o dłuższe życie z cukrzycą
Mevo! Tak będzie nazywał się rower metropolitalny!
Spraw(dz)iły się na wiosnę – akcja zakończona sukcesem!
Jest pierwsze tegoroczne pisklę Bryzy i Bosmana!