W Gdyni powstanie część międzynarodowej trasy rowerowej

19 kilometrów od granicy z Kosakowem do granicy z Sopotem. Tak będzie przebiegać gdyńska część międzynarodowej trasy rowerowej R-10. Żeby mogła powstać, trzeba stworzyć nowe fragmenty dróg rowerowych i połączyć je z tymi już istniejącymi. Część z nich trzeba też wyremontować. Są już na to środki. Dziś podpisano umowę na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Gdynia otrzymała ponad 8 mln złotych na budowę trasy R-10. Jednym ze strategicznych turystycznych przedsięwzięć samorządu województwa pomorskiego jest stworzenie na Pomorzu tras rowerowych o znaczeniu międzynarodowym. Jednym z projektów jest utworzenie Nadmorskiego Szlaku Hanzeatyckiego. Chodzi o trasę rowerową R-10. Ma ona biec wzdłuż morza – od Ustki przez Łebę, Władysławowo, Trójmiasto oraz Krynicę Morską, aż do wschodniej granicy województwa. Skorzystać z niej będą mogli nie tylko mieszkańcy Pomorza, ale także osoby z kraju i zagranicy, które odwiedzą nasz region.
Część międzynarodowej trasy rowerowej R-10 będzie przebiegać przez Gdynię – od granicy z Kosakowem do granicy z Sopotem. W sumie to 19 kilometrów. Jednak, żeby trasa mogła powstać, w mieście trzeba wybudować nowe fragmenty dróg rowerowych, połączyć je z tymi, które już istnieją, a część z nich wyremontować. Dziś, 11 grudnia, w siedzibie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu "Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym - utworzenie trasy R-10 na obszarze Gdyni". Jest ono przyznawane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2010.  Gdynia otrzymała ponad 8 mln złotych na utworzenie trasy R-10. Z ramienia miasta, umowę podpisał wiceprezydent Gdyni Michał Guć. W uroczystości wzięli też udział: marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski oraz członek zarządu województwa Ryszard Świlski.
Wartość całego projektu budowy gdyńskiego odcinka trasy R-10 wynosi 14,070 mln złotych. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2010 stanowi 58% całości (8,16 mln zł).
W ramach budowy międzynarodowej trasy rowerowej R-10, w Gdyni wybudowane zostaną 4 kilometry nowych dróg rowerowych. Pozostałe 2 kilometry będą wyremontowane. Nowe odcinki powstaną wzdłuż ul. płk. Dąbka, Kwiatkowskiego, al. Piłsudskiego oraz wzdłuż al. Zwycięstwa - od ul. Stryjskiej do ul. Orłowskiej. Do czasu budowy ulicy Nowej Węglowej, przebieg trasy wyznaczony będzie wzdłuż ul. Janka Wiśniewskiego (pasami rowerowymi) oraz ul. Starowiejskiej (w strefie uspokojonego ruchu tempo 30).
W ramach projektu planuje się także budowę pięciu parkingów rowerowych, wraz z elementami małej architektury. Staną one: przy kanale portowym (ul. Janka Wiśniewskiego), pomniku Ofiar Grudnia '70, na bulwarze Nadmorskim, w okolicy mola w Orłowie oraz w parku Kolibki.
- Mimo, że projekt ma charakter turystyczny, to jest również kluczowy z punktu widzenia miejskich rowerzystów, którzy codziennie dojeżdżają rowerem do szkoły lub pracy. Powstaną odcinki łączące sieć dróg rowerowych, w tym najbardziej oczekiwany przez gdynian fragment wzdłuż al. Zwycięstwa od ul. Stryjskiej do ul. Orłowskiej. Będzie to droga rowerowa szerokości 2,5 m wyznaczona w całości po zachodniej stronie alei. Co prawda realizacja całego projektu przewidziana jest na koniec 2020 roku, ale już teraz większość odcinków jest zaprojektowana i ich budowa rozpocznie się w najbliższej przyszłości - mówi Jakub Furkal, pełnomocnik prezydenta Gdyni ds. komunikacji rowerowej.
Projekt ma na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej terenów o szczególnych walorach kulturowych i przyrodniczych oraz do ochrony dziedzictwa przyrodniczego i terenów o szczególnych walorach środowiskowych.
Nowa trasa wpisze się w europejską sieć szlaków rowerowych EuroVelo. To projekt sieci piętnastu wysokiej jakości międzynarodowych tras rowerowych, zaakceptowany do realizacji w roku 1997. Całkowita długość szlaków ma wynosić ponad 60 tys. kilometrów. Do tej pory zbudowano ponad 20 tys. kilometrów. Szlaki te mają sprzyjać rozwojowi turystyki rowerowej na całym kontynencie - budowane są w oparciu o już istniejącą sieć lokalnych ścieżek i dróg, łącząc je w jeden system. Sieć ma połączyć duże miasta i atrakcyjne tereny turystyczne wszystkich krajów Europy. Autorem projektu jest Europejska Federacja Cyklistów, patronat objęła Komisja Europejska. Celem budowy sieci EuroVelo jest promocja roweru i zachęcanie do rezygnacji z samochodu.

O pieczy zastępczej na konferencji „Kierunek – dziecko”
Jak zadbać o seniorów? Uczą się od Gdyni
„Życie tętni otwartymi naczyniami” - akcja zdrowotna
W środę XLII sesja Rady Miasta Gdyni
„Elektra" Statkiem Roku