„Koniczynka” - nowy żłobek samorządowy w Gdyni!

Już niebawem, bo 13 grudnia ruszy nabór wniosków do nowo powstałego żłobka samorządowego „Koniczynka” przy ul. Chylońskiej 237 w Gdyni. Wnioski zainteresowanych umieszczeniem w nim swojego maluszka rodziców przyjmowane będą do 29 grudnia 2017 r. W Gdyni rodzi się coraz więcej dzieci. To pokrzepiająca informacja. 1 sierpnia 2017 roku w naszym mieście zameldowanych było 4539 dzieci w wieku do lat 3. Wzrost liczby urodzeń wpływa jednak na potrzebę tworzenia nowych miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi, dlatego w nowo powstałym żłobku  w Cisowej  miejsce znajdzie kolejnych 80 maluchów.
- W celu maksymalnego usprawnienia procedury składania podań o przyjęcie dzieci uruchomiliśmy rodzicom możliwość składania wniosków poprzez osobiste złożenie dokumentów, przesłanie ich pocztą lub też zarejestrowanie dziecka  w ramach rekrutacji elektronicznej. Przy kwalifikacji dziecka brany będzie pod uwagę moment złożenia wniosku, zarejestrowania na stronie lub też liczyć się będzie data stempla pocztowego – informuje Bartosz Bartoszewicz wiceprezydent Gdyni ds. edukacji i zdrowia.
W żłobku będą funkcjonowały trzy grupy wiekowe:
I – wiek dzieci od 1 roku życia do 1,5 roku,
II – powyżej 1,5 roku do 2 roku życia,
III – powyżej 2 roku życia do 3 lat.
Żłobek jest tworzony na parterze skrzydła budynku przy ul. Chylońskiej 237 (wcześniej budynek Zespołu Szkół Ekologicznych).
Lokal będzie dostosowany dla osób niepełnosprawnych oraz dla wózków.
Rekrutacja prowadzona będzie poprzez złożenie wniosku osobiście, przesłanie go pocztą lub zarejestrowanie dziecka w ramach rekrutacji elektronicznej prowadzonej dla żłobka Koniczynka od godz. 8:00 13 grudnia 2017 na stronie https://gdynia-koniczynka.nullo.pl/

Procedura przyjmowania wniosków do Żłobka "Koniczynka" dostępna jest pod adresem http://gdynia.pl/bip/rekrutacja-3,7465/procedura-przyjmowania-wnioskow-do-zlobka-koniczynka,503321
Zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji!

O pieczy zastępczej na konferencji „Kierunek – dziecko”
Jak zadbać o seniorów? Uczą się od Gdyni
„Życie tętni otwartymi naczyniami” - akcja zdrowotna
W środę XLII sesja Rady Miasta Gdyni
„Elektra" Statkiem Roku