Gdynia z certyfikatem Samorządowego Lidera Edukacji 2017!

Nowatorskie pomysły w dziedzinie oświaty w Gdyni, twórcze rozwiązania, oryginalne projekty i wrażliwość  na problemy społeczne w sferze edukacji, to tylko niektóre z wyróżnionych przez komisję Certyfikacyjną Programu „Samorządowy Lider Edukacji 2017” atrybutów Gdyni jako miasta, które na tle całej Polski wyróżnia się w zarządzaniu oświatą, kreatywnie, konsekwentnie i z odwagą realizując edukacyjne cele, jednocześnie postrzegając placówki oświatowe jako instytucje budujące lokalny kapitał społeczny.  
9 grudnia w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przyznano miastu tytuł „Samorządowego Lidera Edukacji 2017”.
 
Gmina Miasta Gdyni stosuje szereg tzw. dobrych praktyk w edukacji, które pełnią trzy zasadnicze funkcje: pozwalają na identyfikację udanej inicjatywy, stanowią skuteczną reakcję na istotne problemy, czy wyzwanie, informują o tym, co się sprawdza i  stanowią ważne źródło inspiracji dla władz odpowiedzialnych za określoną strefę polityki oświatowej w innych gminach czy powiatach – czytamy w liście Przemysława Ruty, sekretarza Programu „Samorządowy Lider Edukacji”, skierowanego do Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka – Pragniemy pogratulować sukcesów w dziedzinie lokalnej polityki oświatowej, w tym nowatorskich pomysłów, twórczych rozwiązań, oryginalnych projektów, zaangażowania w sprawy uczniów i nauczycieli oraz wrażliwości na problemy społeczne w sferze edukacji, które w warunkach reformowania oświaty stają się szczególnie ważne.
 
Ideą Programu "Samorządowy Lider Edukacji", od pierwszej jego edycji w 2011 roku, jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej. W Programie "Samorządowy Lider Edukacji" Komisja Ekspertów złożona z naukowców reprezentujących wybrane polskie uczelnie (m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) dokonuje oceny działań samorządów w sferze zarządzania oświatą. Samorządy, które spełnią określone regulaminem Programu kryteria i uzyskają pozytywną recenzję ekspertów, otrzymują certyfikat i tytuł "Samorządowego Lidera Edukacji".

O pieczy zastępczej na konferencji „Kierunek – dziecko”
Jak zadbać o seniorów? Uczą się od Gdyni
„Życie tętni otwartymi naczyniami” - akcja zdrowotna
W środę XLII sesja Rady Miasta Gdyni
„Elektra" Statkiem Roku