Radni podziękowali wolontariuszom za ich pracę

Przyjechali z różnych zakątków Europy i w ramach wolontariatu pracują w Gdyni. Na co dzień pomagają mieszkańcom oraz wspierają lokalne organizacje i instytucje w działaniach na rzecz miasta i gdynian. Wczoraj mieli oni swoje święto. 5 grudnia to Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Z tej okazji gdyńscy radni spotkali się z wolontariuszami europejskimi, żeby podziękować im za ich pracę. To 20 osób z dziesięciu różnych państw i łączy ich jedno. Przyjechali do Gdyni w ramach wolontariatu europejskiego. Tutaj działają i realizują różnego rodzaju projekty. Wolontariusze pracują z dziećmi, młodzieżą, seniorami i osobami niepełnosprawnymi. Pomagają też przy organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych. Zajmują się również ekologią i prawami człowieka. W ten sposób pomagają mieszkańcom miasta i miejskim instytucjom.
Wolontariusze działający w Gdyni przyjechali tu z Hiszpanii, Włoch, Rumunii, Armenii, Ukrainy, Mołdawii, Białorusi, Francji, Turcji i Austrii. Ich pobyt w naszym mieście jest organizowany przez Centrum Współpracy Młodzieży.
5 grudnia wszyscy ci wolontariusze mieli swoje święto. Tego dnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Został on ustanowiony w 1986 roku, z inicjatywy ONZ, w celu wyrażenia uznania dla pracy wolontariackiej setek tysięcy ludzi na całym globie. Gdyńscy radni też postanowili docenić pracę młodych wolontariuszy europejskich i podziękować im za to, co robią dla lokalnej społeczności. Z tej okazji we wtorek, 5 grudnia, zabrali ich na wspólną kolację. W spotkaniu wzięli udział radni: Maja Wagner, Paweł Brutel i Beata Szadziul.
- Jako osoba, która sama była na międzynarodowym wolontariacie, wiem, jak ważne są relacje międzyludzkie w takich projektach oraz wsparcie ze strony organizatorów. Jestem pełna uznania dla zespołu z "Centrum Współpracy Młodzieży" za ich wkład w szerzenie idei międzynarodowego wolontariatu od wielu już lat - mówi Maja Wagner, radna Gdyni.
Wolontariat Europejski (European Voluntary Service) odbywa się w ramach programu “Erasmus +”. Stwarza on młodym ludziom możliwość podjęcia pracy społecznej w organizacjach i instytucjach non – profit w krajach europejskich. Adresowany jest do młodych ludzi w wieku od 18 do 30 lat. Projekty w ramach programu EVS mogą trwać od 2 tygodni do 12 miesięcy. Jest to także szansa dla mieszkańców krajów Unii Europejskiej (oraz z tzw. krajów partnerskich UE, takich jak: Białoruś,Turcja) do zdobycia doświadczenia zawodowego oraz poznania innej kultury od podszewki.
Poniżej prezentujemy sylwetki większości wolontariuszy europejskich pracujących w Gdyni.
Eloy Martin Roman z Hiszpanii

Eloy Martin Roman - pracuje w Centrum Współpracy Młodzieży w Gdyni. Wspiera organizację w jej codziennych zadaniach. Zajmuje się wizualnym dokumentowaniem jej pracy. Pomaga w inicjatywach lokalnych i projektach międzynarodowych (szkoleniach, seminariach, wizytach studyjnych etc.). Tworzy materiały mające na celu promocję i popularyzację pracę CWM oraz współpracujących z nią organizacji goszczących Wolontariuszy Europejskich.
Manuela Tuglui z Rumunii, Felicia Ivașcu z Mołdawii, Ana De la Hera z Hiszpanii oraz Pia Karbiener z Austrii (od lewej)

Manuela Tuglui, Felicia Ivașcu, Ana De la Hera i Pia Karbiener - pracują w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdyni. Wspierają codzienne, typowe działania biblioteczne, a także pomagają przy organizacji wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych dla mieszkańców Redłowa, Chyloni, Wzgórza św. Maksymiliana oraz Oksywia. Prowadzą też zajęcia językowe, warsztaty międzykulturowe i dzielą się kulturą swoich krajów.
Juliette Chaplin z Francji

Juliette Chaplin - pracuje w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rumii. Jest tam odpowiedzialna za media społecznościowe, pomoc przy organizacji spotkań literackich oraz wydarzeń kulturalnych.
Rodrigo Cuaùhtemoc Montagnese z Włoch

Rodrigo Cuaùhtemoc Montagnese - pracuje w Muzeum Emigracji w Gdyni. Pomaga tam w realizacji działań edukacyjnych i kulturalnych o zasięgu lokalnym i międzynarodowym. Do jego codziennych obowiązków należy oprowadzanie po wystawie grup hiszpańsko- i włoskojęzycznych oraz poszukiwanie eksponatów do poszczególnych kolekcji muzeum. 
Basak Yildiz z Turcji i Alexey Kuznetsov z Białorusi (od lewej)

Basak Yildiz i Alexey Kuznetsov - pracują w Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Vitava". Zajmują się animacją czasu wolnego oraz wspieraniem działań edukacyjnych świetlicy dla dzieci i młodzieży z: Witomina, Wiczlina i centrum Gdyni.
Veranika Anisimava z Białorusi

Veranika Anisimava - pracuje w Stowarzyszeniu św. Mikołaja Biskupa. Zajmuje się tam animacją czasu wolnego oraz wspieraniem działań edukacyjnych świetlicy dla dzieci i młodzieży z Gdyni Chyloni.
Volha Tkachyk z Białorusi i Inci Ozdoğan z Turcji (od lewej)
 
Volha Tkachyk i Inci Ozdoğan - pracują w Fundacji Adapa. Pomagają dorosłym osobom niepełnosprawnym intelektualnie podczas warsztatów terapii zajęciowej. Dodatkowo wzbogacają zajęcia fundacji o warsztaty międzykulturowe, językowe lub inne związane ze swoimi zainteresowaniami.
Natalia Kaliuzhna z Ukrainy 

Natalia Kaliuzhna - pracuje w Domu Pomocy Społecznej w Gdyni. Pracuje z seniorami oraz osobami niepełnosprawnymi. Pomaga między innymi przy realizacji zajęć ruchowych oraz artystycznych mających na celu wsparcie procesu rehabilitacji podopiecznych Domu Pomocy Społecznej.
Anca Zagrian z Rumunii

Anca Zagrian - pracuje w Fundacji Dogtor. Pomaga w prowadzeniu terapii z udziałem specjalnie przeszkolonych psów, która jest skierowana między innymi do dzieci z różnego typu niepełnosprawnościami.
Almira Nikoghosyan z Armenii 

Almira Nikoghosyan - pracuje w przedszkolu nr 30 w Gdyni. Wspiera wychowawców grup w zajmowaniu się dziećmi i w prowadzeniu zajęć oraz w typowych pracach związanych z życiem przedszkola. 
Gulbahar Arici z Turcji  

Gulbahar Arici - pracuje w Fundacji Zmian Społecznych "Kreatywni". Pracuje z podopiecznymi fundacji: dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi mieszkającymi w dzielnicy Gdynia Chylonia. Pomaga w animacji ich czasu wolnego, prowadzi warsztaty oraz pomaga w różnego typu wydarzeniach lokalnych takich jak "Dzień sąsiada", czy świąteczna zbiórka żywności.

Morska odsłona Open House Gdynia
Jak spędzić weekend #wGdyni
„Dar Młodzieży” już w Tallinie. Śledź na bieżąco trasę rejsu
Jack White 6 października zagra w Gdyni
Dzielnice przyjazne na 102!