Partnerzy z Chin odwiedzili Gdynię

Gdynia gościła delegację z miasta Zhuhai – miasta partnerskiego w Chinach. Podczas wizyty samorządowcy omawiali przyszłe, wspólne inicjatywy kulturalne i gospodarcze. W trakcie rozmów omówiono potencjał kulturalny obu miast i planowane projekty. Tematem rozmów były także perspektywy rozwoju ruchu turystycznego w ramach dwustronnej współpracy, oraz możliwości współpracy w zakresie gospdarki. Po spotkaniu w Urzędzie Miasta goście odwiedzili gdyńskie instytucje kultury.
 
Współpraca z miastem Zhuhai zapoczątkowana została cztery lata temu. W maju tego roku podpisano umowę o współpracy na zasadzie miast zaprzyjaźnionych. Koncentruje się ona głównie na gospodarce, kulturze, sporcie, rekreacji i edukacji. Umowę zawarto na okres pięciu lat z możliwością przedłużenia.

Gdyńskie Sea City w planach i w doświadczeniach
Kolejny nowy żłobek dla gdynian
Gdyński port planuje wyjść w morze
Gdynia wprowadza pomoc w opiece nad seniorami na godziny
Zostań studentem Gdyńskiej Szkoły Filmowej