Partnerzy z Chin odwiedzili Gdynię

Gdynia gościła delegację z miasta Zhuhai – miasta partnerskiego w Chinach. Podczas wizyty samorządowcy omawiali przyszłe, wspólne inicjatywy kulturalne i gospodarcze. W trakcie rozmów omówiono potencjał kulturalny obu miast i planowane projekty. Tematem rozmów były także perspektywy rozwoju ruchu turystycznego w ramach dwustronnej współpracy, oraz możliwości współpracy w zakresie gospdarki. Po spotkaniu w Urzędzie Miasta goście odwiedzili gdyńskie instytucje kultury.
 
Współpraca z miastem Zhuhai zapoczątkowana została cztery lata temu. W maju tego roku podpisano umowę o współpracy na zasadzie miast zaprzyjaźnionych. Koncentruje się ona głównie na gospodarce, kulturze, sporcie, rekreacji i edukacji. Umowę zawarto na okres pięciu lat z możliwością przedłużenia.

Targi pracy, edukacji i przedsiębiorczości
W Gdyni trwa tydzień rodzinny
O lekkiej atletyce dla najmłodszych – Monika Pyrek Camp!
Gdynia solidarna z osobami z niepełnosprawnością
Gdynianka najmłodszą Polką, która zdobyła Koronę Ziemi