Przebudowa w centrum idzie w najlepsze

Prace budowlane prowadzone na newralgicznym skrzyżowaniu ulic Dworcowa/Podjazd/10 Lutego są realizowane zgodnie z harmonogramem. Awaria wodociągu, do której doszło w poniedziałek 27 listopada w godzinach porannych, miała miejsce poza terenem budowy.  
Wyciek wystąpił na głównym wodociągu zaopatrującym w wodę mieszkańców Śródmieścia. Nie doszło do przerw w dostawie wody do mieszkań, dzięki alternatywnej nitce zaopatrującej w wodę.
 
- Uszkodzoną magistralę wodociągową wybudowano w 1929 roku. Do wczoraj nie notowaliśmy awarii na tej magistrali. Mimo zdarzenia, dostawa wody naszym klientom odbywała się i odbywa bez zakłóceń - mówi Anna Szpajer rzecznik prasowa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni.
 
Po wykluczeniu możliwości uszkodzenia rury przez wykonawcę robót, PEWIK ustala możliwe przyczyny awarii. Z uwagi na pilną potrzebę przywrócenia ruchu pociągów nie planuje naprawy wodociągu w wykopie otwartym. Decyzja o rodzaju metody bezwykopowego wykonania prac zostanie podjęta w terminie późniejszym.
Szybka reakcja
Natychmiast po zgłoszeniu awarii w siedzibie Miejskiego Sztabu Zarządzania Kryzysowego stawili się przedstawiciele wszystki służb w tym: Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Miejskiej Policji, Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM Gdyni, firmy MTM-wykonawcy robót ziemnych w okolicy awarii, PKP SKM, ZKM, Zarządu Dróg i Zieleni UM, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego i wiceprezydenci miasta Katarzyna Gruszecka-Spychała i Marek Stępa. Umożliwiło to szybką ocenę sytuacji i podjęcie decyzji eliminujących eskalację problemu np. komunikacyjnego przez natychmiastowe zwiekszenie ilości autobusów kursujących w mieście. 
Pociągi kursują normalnie
 
Woda wymyła grunt pod torami. Na kilka godzin wstrzymano ruch pociągów. Dzięki natychmiastowej reakcji służb, udało się szybko i sprawnie zabezpieczyć uszkodzony nasyp i przywrócić ruch pociągów.
 
- Wprowadziliśmy co prawda ograniczenie prędkości dla kursujących pociągów, jednak jest ono niewielkie i nie spowoduje utrudnień dla podróżnych - podkreśla Karol Jakubowski, rzecznik PKP PLK S.A.
 
Realizacja inwestycji niezagrożona  
 
Obecnie po stronie MTM S.A., który jest wykonawcą inwestycji, trwa ocena skutków wczorajszej awarii w zakresie budowanej infrastruktury podziemnej i nadziemnej. Na pewno nie jest zagrożona realizacja inwestycji.
 - Aby zminimalizować uciążliwości dla mieszkańców, niezwłocznie przystąpiliśmy wczoraj do udrażniania jezdni z zalegających na niej mas ziemnych, co pozwoliło na szybkie udrożnienie i otwarcie ul. Podjazd – komentuje Bartosz Jaczun, kierownik robót z firmy MTM S.A.
 
Przebudowa jednego z najbardziej newralgicznych skrzyżowań w centrum Gdyni: ulic 10 Lutego – Dworcowej – Podjazd ruszyła pod koniec lipca. Wykonano już sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz gazowej. Były to jedne z najważniejszych prac. W trakcie jest przebudowa trakcji trolejbusowej, usuwanie kolizji energetycznych oraz budowa sygnalizacji świetlnej.
 
Rozbudowa skrzyżowania oznaczać będzie nową jakość dla kierowców, rowerzystów i pieszych. Zmieniona zostanie jego geometria, powstanie sygnalizacja świetlna i dodatkowe pasy ruchu, dzięki czemu ruch samochodów będzie odbywać się sprawniej.  Z myślą o rowerzystach  chodnik wzdłuż ul. Podjazd w kierunku ul. Morskiej zmieniony zostanie na ciąg pieszo-rowerowy.  Dodatkowo, razem z pieszymi, będą mogli oni korzystać z nowej kładki łączącej aleję 17 Grudnia z ul. Dworcową.
 
Lista najważniejszych prac w ramach rozbudowy skrzyżowania to:

przebudowa nawierzchni ulic 10 Lutego, Dworcowej i Podjazd,
budowa kładki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem
budowa ronda rowerowego przy budynku dworca kolejowego oraz ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Podjazd i Morskiej (wraz z podcięciem przyczółku wiaduktu kolejowego)
budowa zatoki taxi i wjazdów na posesje w ul. Morskiej
przebudowa sygnalizacji świetlnej
przebudowa skarpy nasypu kolejowego
zmiana lokalizacji słupów trakcji trolejbusowej
rozszerzenie i korekta  oświetlenia ulicznego i ścieżki rowerowej
zintegrowanie skrzyżowania z systemem TRSTAR
zmiany w elementach małej architektury
wycinka zieleni i nowe nasadzenia.

Termin zakończenia inwestycji zgodnie z umową zawartą z wykonawcą to czerwiec 2018 roku.  W pełni korzystać z nowego rozwiązania drogowego kierowcy będą mogli wcześniej.

Morska odsłona Open House Gdynia
Jak spędzić weekend #wGdyni
„Dar Młodzieży” już w Tallinie. Śledź na bieżąco trasę rejsu
Jack White 6 października zagra w Gdyni
Dzielnice przyjazne na 102!