Konsultacje społeczne na Grabówku

Trwają konsultacje społeczne dotyczące organizacji ruchu w rejonie ulic Maurycego Beniowskiego i Kapitańskiej na Grabówku. W sobotę, 25 listopada, odbyło się pierwsze z dwóch spotkań, podczas których mieszkańcy okolicy mogli przedstawić swoje opinie i sugestie dotyczące rozważanych alternatywnych rozwiązań dla tego obszaru. Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej nr 17, przy ul. Grabowo 12. Udział wzięło około 30 mieszkańców, a także przedstawiciele koordynującego proces konsultacji Laboratorium Innowacji Społecznych oraz Zarządu Dróg i Zieleni, Rady Dzielnicy, Staży Miejskiej i Rady Miasta.
Konsultacje rozpoczęły się od omówienia obecnej organizacji ruchu w rejonie ul. Kapitańskiej i Beniowskiego, a także problemów z tym związanych. Dotyczy to m.in. bezpieczeństwa uczestników ruchu ze względu na ograniczoną widoczność i nadmierną prędkość samochodów, ale także m.in. trudności z przejezdnością i płynnością ruchu, które nasilają się w godzinach szczytu. Przedstawiciele Laboratorium Innowacji Społecznych zaprezentowali także pięć alternatywnych rozwiązań dla obecnej organizacji ruchu w tej okolicy wraz z potencjalnymi efektami ich realizacji.
– Wstępnie zdiagnozowaliśmy kilkanaście wariantów, ale to tych pięć najbardziej odpowiada na potrzeby mieszkańców – mówiła Joanna Jaczewska z Laboratorium Innowacji Społecznych, koordynatorka konsultacji – Każda z tych propozycji pociąga za sobą nieco inne konsekwencje dla użytkowników ulic Beniowskiego i Kapitańskiej. To nie są też złote środki. Żaden z nich nie rozwiązuje wszystkich problemów. Stąd potrzeba konsultacji z państwem.
Mieszkańcy zwracali uwagę na potrzebę organizacji bezpiecznych przejść dla pieszych m.in. przy placu Neptuna, ustawienia w newralgicznych miejscach znaku zakazu zatrzymywania się, a przede wszystkim na potrzebę organizacji dodatkowych miejsc parkingowych.
- Obecnie zdarza się, że szukamy nawet 40 minut miejsca w okolicy domu, gdzie moglibyśmy zaparkować. Stąd musimy zadbać o organizację nowych miejsc postojowych już teraz – mówiła jedna z mieszkanek. Inny mieszkaniec dodawał: - Być może rozwiązaniem było by wprowadzenie ruchu jednokierunkowego i obserwacja, w których miejscach można wydzielić dodatkowe miejsca parkingowe.
Konsultacje społeczne w sprawie organizacji ruchu w rejonie ulic Kapitańskiej i Beniowskiego trwać będą jeszcze do 8 grudnia. Drugie spotkanie konsultacyjne odbędzie się w poniedziałek (27 listopada) o godz. 17.30 w Szkole Podstawowej nr 17, przy ul. Grabowo 12. Opinie i sugestie mieszkańcy mogą wyrażać za pośrednictwem formularza konsultacyjnego, dostępnego na stronie www.badanialis.pl/grabowek2017

- Rolą tych konsultacji społecznych jest umożliwienia państwu wyrażenia własnego zdania. Na tym etapie nie będziemy podejmować żadnych wiążących decyzji. Wszystkie opinie i sugestie zbierzemy w raporcie, który zostanie wykorzystany przez władze miasta w procesie podejmowania decyzji o ewentualnych zmianach na tym terenie – mówił Borys Martela z Laboratorium Innowacji Społecznych. Raport zostanie opublikowany w miesiąc po zakończeniu konsultacji społecznych.
Materiały informacyjne ze szczegółowym opisem rozwiązań oraz opisem problemów tego obszaru znajdują się na stronie internetowej www.gdynia.pl, a także w wersji papierowej: w siedzibie Rady Dzielnicy Grabówek (ul. Grabowo 12), Laboratorium Innowacji Społecznych (al. Zwycięstwa 96/98, budynek nr IV Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, wejście od strony SKM Gdynia Redłowo) oraz kancelarii Urzędu Miasta Gdyni (al. Marszałka Piłsudskiego 52/54). W tych miejscach dostępne są również papierowe formularze konsultacyjne, które można na miejscu wypełnić i zostawić.

Morska odsłona Open House Gdynia
Jak spędzić weekend #wGdyni
„Dar Młodzieży” już w Tallinie. Śledź na bieżąco trasę rejsu
Jack White 6 października zagra w Gdyni
Dzielnice przyjazne na 102!