Zmiany klimatu a wody opadowe w Gdyni

Boisko do koszykówki dostosowane do infiltracji wód opadowych przy ul. Wolności czy budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe w Demptowie przy ul. Zwierzynieckiej. To przykłady obiektów realizowanych w ramach projektu „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni", które 23 listopada odwiedzili uczestnicy konferencji „Zmiany klimatu a wody opadowe”. Spotkanie zorganizowane było przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Środowiska w Gdańsku.  
Zbiornik retencyjny w Demptowie o pojemności 300 m3, wyposażony w roślinność hydrofitową umieszczoną w koszach gabionowych oraz na dwóch pływających wyspach, pozwoli na czasowe zmagazynowanie spływów opadowych z rejonu ulic Zwierzynieckiej, Wilczej i Bobrowej oraz czasowego Potoku Demptowskiego, a w konsekwencji zapobiegnie zalewaniu ulic i nieruchomości niżej położonych.
Boiska przy ul. Wolności przy SP 26 oraz ZSO 2 o łącznej powierzchni ponad 2,5 tys. m2 uzyskały podbudowę ze skrzynek polipropylenowych retencyjno-rozsączających oraz nawierzchnię ze sztucznej trawy (dwa boiska do piłki nożnej) lub poliuretanu (boisko wielofunkcyjne), dzięki czemu zostały dostosowane do infiltracji wód opadowych. Tym samym wyeliminowano niekontrolowany spływ powierzchniowy z terenu boisk na chodniki i jezdnię w ul. Wolności. Nowoczesne boiska będą służyły celom edukacyjnym i rekreacyjnym.
Oba obiekty zrealizowane są w ramach projektu „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni", dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
 
W wizycie studyjnej udział wzięli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Środowiska oraz instytucji i samorządów większych miast polskich.

Morska odsłona Open House Gdynia
Jak spędzić weekend #wGdyni
„Dar Młodzieży” już w Tallinie. Śledź na bieżąco trasę rejsu
Jack White 6 października zagra w Gdyni
Dzielnice przyjazne na 102!