Kto wybuduje buspasy na Morskiej?

Gdynia kontynuuje prace nad zwiększeniem konkurencyjności transportu publicznego wobec transportu indywidualnego. Na ulicy Morskiej utworzone zostaną buspasy na 5 odcinkach. Miasto ogłosiło przetarg na ich budowę. Wykonawca będzie miał maksymalnie 52 tygodnie na wykonanie wszystkich prac. Aby zminimalizować utrudnienia w ruchu drogowym wykonawca zobowiązany będzie zastosować co najmniej dwuzmianowy system prac, a roboty prowadzone będą również w dni wolne od pracy. Buspasy przewiduje się wykonać kosztem wykorzystania istniejących prawoskrętów oraz zawężenia pasa dzielącego na skrzyżowaniach ul. Morskiej z ulicą Mireckiego i z ulicą Grabowo, przy jednoczesnym zachowaniu lewoskrętów.

Planuje się utworzenie 3 odcinków buspasów na jezdni prawej (w kierunku centrum) i 2 na jezdni lewej (w kierunku Rumi), zlokalizowanych:

na jezdni prawej w kierunku centrum, rozpoczynający się w rejonie skrzyżowania ul. Morskiej z ul. Zakręt do Oksywia w śladzie istniejących prawoskrętów do posesji, następnie po istniejącym prawoskręcie na skrzyżowaniu z ul. Kalksztajnów i z „otwarciem” istniejącej zatoki autobusowej.
na jezdni prawej w kierunku centrum, w okolicach skrzyżowania ul. Morskiej z ul. Mireckiego z wykorzystaniem prawoskrętu i otwarciem zatoki autobusowej od strony najazdowej.
na jezdni prawej w kierunku centrum, w okolicy skrzyżowania ul. Morskiej z ul. Grabowo z wykorzystaniem prawoskrętu i otwarciem zatoki autobusowej od strony najazdowej.
na jezdni lewej w kierunku Rumi rozpoczynający się przed skrzyżowaniem ul. Mireckiego z ul. Morską dalej w śladzie prawoskrętu z otwarciem zatoki autobusowej od strony najazdowej
na jezdni lewej w kierunku Rumi, rozpoczynający przed skrzyżowaniem ul. Morskiej z ul. Grabowo, od prawoskrętu za budynkiem przy ul. Morskiej 42, w śladzie istniejących prawoskrętów i z otwarciem zatoki autobusowej od strony najazdowej.

Dodatkowo w ramach zamówienia zostana wykonane następujace prace:
1) Remont drogi wraz z remontem kanalizacji deszczowej, zlokalizowanym pomiędzy odcinkami buspasów nr: 4-5
2) Przebudowa ciągów pieszych
3) Przebudowa dróg rowerowych
4) Przebudowa zatok autobusowych
5) Przebudowa sygnalizacji świetlnej
6) Przebudowa urządzeń organizacji ruchu
7) Przebudowa sieci teletechnicznej
8) Przebudowa sieci TRISTAR
9) Przebudowa oświetlenia drogi
10) Przebudowa sieci trakcyjnej trolejbusowej
11) Przebudowa kanalizacji deszczowej
12) Przebudowa kanalizacji sanitarnej
13) Przebudowę sieci wodociągowej
14) Przestawienie, dostawa i montaż wiat
15) Zieleń
Termin składania ofert mija 18 grudnia 2017 roku. Kryteriami będzie: cena - 60 proc., łączny okres zajęcia jezdni pasa drogowego dla wszystkich odcinków robót - 20 proc., czas wykonania - 10 proc., czas udzielonej gwarancji i rękojmi - 5 proc. oraz ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych - 5 proc.
Prace wykonawane będą w ramach projektu pn. „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m. in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia” współfinansowanego przez Unię Europejską.

Morska odsłona Open House Gdynia
Jak spędzić weekend #wGdyni
„Dar Młodzieży” już w Tallinie. Śledź na bieżąco trasę rejsu
Jack White 6 października zagra w Gdyni
Dzielnice przyjazne na 102!