Wszystkie informacje pod jednym numerem

W połowie przyszłego roku uruchomiona zostanie miejska infolinia. Służyć będzie ona pomocą wszystkim mieszkańcom Gdyni – niezależnie czy będziemy chcieli załatwić sprawę dotyczącą swojej działki, drogi, szkoły dla dziecka czy imprezy kulturalnej – wszystkiego dowiemy się pod jednym numerem telefonu. Nagroda Przyjazny Urząd, którą Urząd Miasta Gdyni otrzymał we wrześniu potwierdziła, że jest to właściwa droga w kontaktach z mieszkańcami. Możliwość załatwienia 175 spraw przez internet, urząd czynny codziennie do godz. 18.00 i w każdą sobotę, pracownicy nastawieni na pomoc mieszkańcom – to konsekwencja przyjętego modelu otwartego kontaktu z mieszkańcami. W czasach postępującej cyfryzacji nie można jednak zapominać o osobach, dla których dotarcie do informacji w internecie stanowi barierę nie do pokonania. To właśnie z myślą o tych osobach postanowiono uruchomić miejską infolinię.


Dbając o to, by zapewnić wszystkim mieszkańcom jednakowy i najwyższy poziom usług podejmowane są działania mające wyjść naprzeciw oczekiwaniom gdynian. Dlatego od połowy przyszłego roku wszyscy mieszkańcy dzwoniący pod jeden numer będą mogli uzyskać informacje i pomoc w zakresie spraw załatwianych w Urzędzie Miasta i Zarządzie Dróg i Zieleni, dowiedzieć się ile osób oczekuje w kolejce w sali obsługi mieszkańców, czy umówić się telefonicznie na wizytę w urzędzie, do pracownika prowadzącego daną sprawę. Doradcy miejskiej infolinii, będą służyć swoją pomocą od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00 oraz w soboty w godzinach 8.00–14.00 i będą stanowić kolejny kanał komunikacji mieszkańców z urzędnikami.


Gdyńska infolinia ma na celu:

docierać do ludzi za pośrednictwem zdalnych kanałów komunikacji, w tym wysyłać druki i formularze wymagane przy załatwianiu spraw;
kompleksowo informować o tym, co się dzieje w urzędzie i w jednostkach miejskich wraz z informacją o obowiązujących procedurach;
kontaktować się z interesantami,
rejestrować i analizować sprawy, z którymi zwracają się mieszkańcy,
monitorować zgłoszenia mieszkańców, skierowane za pośrednictwem infolinii do innych komórek merytorycznych;
nadzorować terminowość realizacji zgłoszeń;
optymalizować procedury spraw załatwianych.Obecnie prowadzone są bardzo zaawansowane prace wdrożeniowe. Powołana została komórka organizacyjna w strukturze Urzędu Miasta. Kończą się rekrutacje pierwszych pracowników. Niebawem rozpocznie się kolejny nabór.
Planowane jest też, aby gdyńska infolinia była zlokalizowana w miejscu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Aktualne informacje o rekrutacji ukazywać się będą na gdyńskiej stronie BIP i w zakładce "praca" na gdynia.pl.

Po XLII sesji Rady Miasta Gdyni
Zobacz świat kina „od kuchni” w Gdyńskiej Szkole Filmowej
Świętuj 2 i 3 maja #wGdyni
Pekin: jeszcze można przystąpić do Programu Osłonowego
8 milionów na kształcenie studentów AMW