Gdynia na konferencji przeciwko przemocy

Gdy rodzice z różnych powodów postanawiają się rozstać, dla dzieci bardzo często oznacza to dramat mogący odcisnąć piętno na ich psychice. W jaki sposób – poprzez pracę z rodzicami - minimalizować krzywdy ponoszone przez dzieci oraz jak prawidłowo rozpoznawać niepokojące symptomy konfliktu między dorosłymi rozmawiać będą w najbliższy poniedziałek specjaliści z Trójmiasta.     6 listopada w Hali Widowiskowo - Sportowej Ergo Arena na granicy Gdańska i Sopotu odbędzie się konferencja „Kiedy konflikt rodziców staje się za trudny dla dziecka…”. Współorganizują ją zespoły interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie z Gdyni, Gdańska i Sopotu.
W wykładach i warsztatach uczestniczyć będą pracownicy i przedstawiciele m.in. ochrony zdrowia, policji, pomocy społecznej, oświaty, żłobków, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz inni specjaliści zaangażowani w interdyscyplinarną pomoc dla rodzin z dziećmi.
- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie to wielowarstwowy problem społeczny, który jak żaden inny wymaga sprawnego przepływu informacji, wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i efektywnej współpracy specjalistów na co dzień – podkreśla Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. - Współpraca specjalistów z całego Trójmiasta zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie to krok w bardzo dobrym kierunku. Bo choć Wojewódzki Zespół Interdyscyplinarny powstał w 2002 roku, to tego typu konferencja, sygnowana przez fachowców z Gdyni, Gdańska i Sopotu, odbywa się po raz pierwszy.Gdyński Zespół Interdyscyplinarny działa od sierpnia 2010 roku. Jednak dużo wcześniej, bo już w 2007 roku, Gdynia była pionierem w tym obszarze realizując porozumienie „Wspólnie przeciw patologiom”, podpisane przez prezydenta miasta, Komendanta Miejskiego policji i prezesa Sadu Rejonowego. Obecnie gdyński zespół jest jednym z najliczniejszych w Polsce - składa się ze 142 osób. Tworzą sprawnie działającą koalicję instytucji, organizacji i specjalistów, m.in. przedstawicieli policji, pomocy społecznej, straży miejskiej, wydziałów Urzędu Miasta, Powiatowego Urzędu Pracy, kuratorów, placówek specjalistycznych, organizacji pozarządowych, ochrony zdrowia, oświaty, prokuratury i żandarmerii wojskowej. Członkami zespołu są również pełnomocnik Prezydenta Gdyni ds. Bezpieczeństwa Miasta i Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rodziny.
Zespołu Interdyscyplinarnego jest zbudowanie między przedstawicielami zaangażowanych instytucji relacji mających realny wpływ na tych, którzy w zespole osobiście nie zasiadają – podkreśla Hanna Żółkoś-Margońska, przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni. – Chodzi o to, by szefowie zdając sobie sprawę z tego, czego wymaga procedura Niebieska Karta, czyli bezpośredniego działania w indywidualnych sprawach, umożliwiali swoim pracownikom prowadzenie tych czynności.

Zespół Interdyscyplinarny sprawdza każdy sygnał, który do niego dotrze. Interweniuje w przypadku każdej formy przemocy: fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, seksualnej, ale też w sytuacji zaniedbania. Zadaniem jego członków nie jest karanie czy wyciąganie konsekwencji. Zespół potwierdza - lub nie - podejrzenia co do stosowania przemocy.
- Z naszego doświadczenia wynika, że konflikty między rodzicami potrafią być niszczycielskie dla dzieci, a pamiętajmy, że one są jak mokry cement. Co na nie upadnie odciska, swój ślad i zastyga – zauważa Hanna Żółkoś-Margońska. - Nam, dorosłym, nie wolno zapomnieć o tym, czego sami potrzebowaliśmy od świata gdy byliśmy dziećmi – czyli troskliwej obecności kochających i rozumiejących nas rodziców. Mimo, że czasem związki między małżonkami czy partnerami nie wytrzymują próby czasu, rodzicami jesteśmy do końca życia.
Żródło: MOPS Gdynia

Mocny gdyński akcent w programie Dostępność Plus
Gdynia wspiera walkę o dłuższe życie z cukrzycą
Mevo! Tak będzie nazywał się rower metropolitalny!
Spraw(dz)iły się na wiosnę – akcja zakończona sukcesem!
Jest pierwsze tegoroczne pisklę Bryzy i Bosmana!