Profesor - gdynianin odznaczony medalem Civitas e Mari

27 października w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie prof. Bogdan Wojciszke, prodziekan ds. nauki sopockiego wydziału Uniwersytetu SWPS, otrzymał odznaczenie „Civitas e Mari", przyznawane przez Prezydenta Miasta Gdyni „tym, którzy odważnie realizują marzenia”. Profesor nie tylko stanowi wzór dla młodzieży w urzeczywistnianiu swoich marzeń, ale również jest przykładem na to, że aby je zrealizować warto jest wiedzieć. Medal wręczyła wiceprezydent Gdyni, Katarzyna Gruszecka-Spychała. Prof. Bogdan Wojciszke, prodziekan ds. nauki sopockiego wydziału Uniwersytetu SWPS, to postać wyjątkowo zasłużona dla polskiej nauki. W Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, przypomniano jego najważniejsze osiągnięcia w dziedzinie psychologii społecznej.

Podczas benefisu prof. Bogdan Wojciszke otrzymał odznaczenie „Civitas e Mari", przyznawane przez Prezydenta Miasta Gdyni „tym, którzy odważnie realizują marzenia”. Medal wręczyła wiceprezydent Gdyni, Katarzyna Gruszecka-Spychała.

– Prof. Bogdan Wojciszke to człowiek o wybitnym dorobku naukowym. Jesteśmy niezwykle dumni, że gdynianin został wyróżniony "polskim Noblem". Nie czujemy się jednak umocowani do oceny tego dorobku, który juz zrecenzowali więksi od nas. Przyznając medal „Civitas e Mari" kierujemy się tym, czy dana osoba będzie stanowić wzór do naśladowania dla młodych pokoleń - tak jak stanowi go choćby osoba inż. Wendy, którego szkic portu, wyraz marzenia, zrealizowanego z wysiłkiem i konsekwencją, zdobi awers medalu. Otóż profesor Wojciszke stanowi taki wzór z dwóch powodów. Zawsze staramy się przekonywać młodych ludzi, że wiedza jest wiele warta. Ciężko jednak namówić do jej zdobywania posługując się tylko teoretycznymi tezami. Profesor w jednym z wywiadów powiedział, że „warto jest coś kumać”. Jego życiorys, życiorys badacza empiryka, to dowód dla młodzieży, że rozumowanie naprawdę się opłaca, również w praktyce. Po drugie zaś, ujęła nas opowieść Pana Profesora o jego silnym zaangażowaniu w Solidarność, której pierwsze uczelniane zebranie w Gdańsku poprowadził 1 września 1980. A przecież był człowiekiem, który na co dzień nie zajmował się działalnością społeczną czy polityczną. Umiejętność dokonywania kluczowych i słusznych wyborów w ważnych czasach jest jedną z największych cnót – powiedziała wiceprezydent Gdyni, Katarzyna Gruszecka–Spychała.
 
Prof. Bogdan Wojciszke, ukończył psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1978 r. doktoryzował się na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie pracował do 2000 roku, m.in. kierując Instytutem Psychologii. W 1986 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim, a w 1993 r. został profesorem nauk humanistycznych. W latach 2002-2008 był dyrektorem Instytutu Psychologii PAN, obecnie jest prodziekanem ds. nauki Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Sopocie. Jest członkiem korespondentem PAN, a także członkiem z wyboru (elected Fellow) Association for Psychological Science i członkiem rady wykonawczej European Association of Social Psychology. Był redaktorem naczelnym „Przeglądu Psychologicznego”. Pracował także w redakcjach wielu czasopism m.in. „Journal of Experimental Social Psychology”, „European Journal of Social Psychology”, „Polish Psychological Bulletin”, „Social Psychology” i „Studia Psychologiczne”. Publikacje prof. Bogdana Wojciszke należą do najczęściej cytowanych prac polskiej psychologii, a z napisanych przez niego podręczników akademickich korzystają studenci psychologii większości polskich uczelni. Profesor stworzył Laboratorium Psychologii Poznania Społecznego w Sopocie - najważniejszy ośrodek badawczy w tej dziedzinie w Europie Wschodniej. W 2011 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Natomiast w 2016 otrzymał najważniejsze wyróżnienie naukowe w Polsce, nazywane „polskim Noblem”, przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Prof. Bogdan Wojcieszke został doceniony za sformułowanie i zweryfikowanie modelu dwuwymiarowości ludzkiego poznania społecznego zakładającego, że spostrzeganie ludzi przebiega na wymiarze sprawczości (sprawność, kompetencja, nastawienie na cele) i wspólnotowości (moralności i „ciepła”).

W wydarzeniu wzięli udział czołowi przedstawiciele polskiej psychologii, władze Uniwersytetu SWPS, prezydent miasta Sopotu Jacek Karnowski, wiceprezydent miasta Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała, władze trójmiejskich uczelni oraz przedstawiciele lokalnego biznesu.

Gdyńska firma tworzy rozwiązania dla światowych armatorów
Miasto widziane oczami dziecka
I Mistrzostwa Polski Biegów Przeszkodowych – ruszyły zapisy
Gdynia – najbardziej otwarta na obywateli w Polsce!
30. urodziny gdyńskiej firmy z Krzemowej