Budynki komunalne pod jednym zarządem

1 listopada rozpocznie funkcjonowanie Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni. To nowa jednostka budżetowa miasta powołana w miejsce dwóch instytucji - Administracji Budynków Komunalnych nr 3 i 4. Będzie ona odpowiedzialna za gospodarowanie lokalami komunalnymi, gminnymi obiektami użytkowymi i administracyjnymi oraz powierzonym zasobem mieszkaniowym Skarbu Państwa. - Reforma ma  poprawić jakość zarządzania mieniem komunalnym i organizację pracy tej komórki. Dzięki niej będziemy lepiej gospodarować zasobami mieszkaniowymi i usprawnimy obsługę mieszkańców - mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała wiceprezydent Gdyni
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni ma zapewnić odbiorcom usług sprawny i przyjazny proces obsługi z wykorzystaniem nowoczesnych metod komunikacji. Ułatwieniem dla klientów będzie jak najszybsze uruchomienie w dwóch dotychczasowych lokalizacjach (dawne siedziby ABK nr 4 przy ul. Warszawskiej i ABK nr. 3 przy ul. Abrahama) Punktów Obsługi Mieszkańca zapewniających załatwianie spraw bieżących w jednym miejscu.
-Każdy kto od 2 listopada będzie miał potrzebę załatwienia swojej sprawy w ABK, zrobi to jak dotychczas tyle, że wygodniej. Reforma nie ma wpływu na umowy i zobowiązania najemców, gwarantuje za to  polepszenie jakości obsługi mieszkańca - dodaje Katarzyna Gruszecka-Spychała wiceprezydent Gdyni
Powyższe zmiany są realizowane na podstawie uchwały nr XXXIV Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2017 r., zgodnie z którą nastąpi połączenie jednostek budżetowych podległych Prezydentowi miasta Gdyni tj. Administracji Budynków Komunalnych nr 3 i Administracji Budynków Komunalnych nr 4. Z dniem 1 listopada 2017 r. Administracja Budynków Komunalnych nr 4 przejmuje pracowników, mienie oraz należności i zobowiązania Administracji Budynków Komunalnych nr 3, która ulega likwidacji jako odrębna jednostka budżetowa.
Pracami Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni kierować będzie dyrektor, który został wyłoniony w procedurze konkursowej. Na to stanowisko wybrana została Izabela Erecińska. Nowa dyrektor ma wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z kierowaniem bieżącą działalnością instytucji publicznych i podmiotów gospodarczych, zarządzaniem programami finansującymi nowoczesne inwestycje i wspierającymi innowacyjne przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe. Kierowała również pracą dużych zespołów i nadzorowała prawidłowość wydatkowania środków finansowych dla znaczących projektów inwestycyjnych.

Gdynia wzorem w programie Dostępność Plus
Wyjątkowe urodziny Julki
"Najlepszy aparat to ten, który masz przy sobie"
Rozlicz PIT w Rivierze z pomocą urzędników!
Śródmieście się zmienia. Miej na to wpływ