Czas na pierwszy „Polski Przegląd Migracyjny”

Nadszedł czas na premierę pierwszego naukowego czasopisma wydawanego przez gdyńskie Muzeum Emigracji. „Polski Przegląd Migracyjny” zawierać będzie artykuły, recenzje i rozmowy a także prezentować muzealne zbiory. - Nasze wydawnictwo ukazywać się będzie dwa razy w roku. Artykuły w nim zawarte będą publikowane w języku polskim i angielskim. Redaktorem naczelnym jest dr Rafał Raczyński – pracownik naszego Działu Historyczno – Badawczego, zaś w Radzie Naukowej zasiadają uznani historycy z Europy i ze Stanów Zjednoczonych. – mówi Aleksandra Sosnowska-Serek z Muzeum Emigracji.
Nakład czasopisma wynosi 500 egzemplarzy, które będą rozsyłane do bibliotek, instytutów naukowych i muzeów.
W pierwszym numerze znalazły się m.in. teksty analizujące przyczyny i zakres kryzysu migracyjnego, z którym mierzy się Europa, a także jego polityczne i społeczne echa w Europie Centralnej. Analiza polityki migracyjnej we Włoszech, do których tylko w 2015 roku przybyło 149 tysięcy imigrantów czy analiza sytuacji na Ukrainie, gdzie z powodu wojny hybrydowej zmuszonych do zmiany miejsca pobytu było 3 mln osób. Numer zamykają teksty poświęcone współczesnej polskiej emigracji Polaków do Islandii oraz sprawozdanie z pierwszej międzynarodowej konferencji naukowej Polacy i Polonia w Ameryce Łacińskiej.

Wiecha na budynku w programie Mieszkanie Plus
Zatonął zabytkowy jacht w gdyńskiej marinie
Jak spędzić weekend w Gdyni
"Romeo i Julia” na deskach Teatru Miejskiego
„Spleśniały chleb to dla nich wyrok śmierci"