Uwaga na nieprawdziwe informacje o odbiorze odpadów!

W dzielnicy Mały Kack pojawiły się nieprawdziwe informacje o wystawce odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu RTV/AGD. Przypominamy, że od 1 stycznia 2016 roku Gdynia nie organizuje wystawek odpadów wielkogabarytowych. Są one na bieżąco odbierane spod bloków i domów jednorodzinnych. Odpady wielkogabarytowe to m.in. meble i stolarka budowlana. W zabudowie wielorodzinnej usuwane są każdorazowo przy standardowej wywózce śmieci. Należy je umieszczać przy wiatach śmietnikowych. W przypadku zabudowy jednorodzinnej odpady zostaną odebrane w każdą sobotę po zgłoszeniu za pomocą formularza dostępnego na www.wyrzucam.to lub telefonicznie pod nr tel. (58) 77 23 501-507.

Jednocześnie przypominamy, że kompletny zużyty sprzęt RTV/AGD nie jest odpadem wielkogabarytowym, a można się go pozbyć poprzez:

bezpłatny odbiór z usługą wyniesienia bezpośrednio z domu/mieszkania prowadzona przez Komunalny Związek Gmin „dolina Redy i Chylonki”– usługa na telefon 58 624 66 11,


zabranie starego sprzętu przez sklep dostarczający do domu nowe urządzenie tego samego typu; do zabrania starego sprzętu zobowiązana jest także firma kurierska dostarczająca nowe urządzenie,


dostarczenie starego urządzenia do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (5 działa na terenie miasta Gdyni, 1 działa przy Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Eko Dolina),


przekazanie starego urządzenia w trakcie objazdowych zbiórek odpadów niebezpiecznych,


dostarczenie starego urządzenia do sklepu sprzedającego sprzęt RTV/AGD o powierzchni sprzedaży co najmniej 400 m2, który ma obowiązek przyjąć zużyty mały sprzęt RTV/AGD (żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm) bez konieczności zakupu nowego sprzętu.

Przestrzegamy wszystkich mieszkańców przed nieprawdziwymi informacjami, które pojawiły się m.in. na słupach telegraficznych w dzielnicy Mały Kack. Wystawienie odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest traktowane jako zaśmiecanie miasta.

Gdynia o miejskich przestrzeniach publicznych
Gdyńskie kąpieliska gotowe na sezon
Jeszcze wygodniej i szybciej rowerem nad morze
O przyszłości miast na VI Kongresie Urbanistyki Polskiej
Gdynia Zachód wspiera polską reprezentację!