Powstaje pierwszy w Polsce inteligentny dron

Producenci dronów z firmy aiRPAS Machines z Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia wspólnie z naukowcami z Politechniki Gdańskiej pracują nad innowacyjnym projektem drona do nawigacji w środowisku pozbawionym dostępu do sygnału GPS. Do zadań maszyny należeć będzie wykonywanie autonomicznych lotów w środowisku pozbawionym dostępu do nawigacji satelitarnej. Takie działanie wymaga zastosowania zaawansowanych technologii, między innymi: SLAM (Simultaneous Localization And Mapping), polegającej na jednoczesnym określaniu położenia maszyny i mapowaniu terenu. Prowadzone w tym celu obliczenia w czasie rzeczywistym muszą być wykonywane przez wydajne jednostki obliczeniowe, dlatego twórcy projektu postanowili powierzyć je procesorom graficznym. Wyposażenie platformy ma wyznaczać światowe trendy w dziedzinie widzenia komputerowego. To pierwszy tego typu projekt w Polsce.
– Środowisko naukowców od wielu lat boryka się z brakiem optymalnej, dedykowanej platformy badawczej. Odpowiedzią na te potrzeby, zdefiniowane dzięki moim wcześniejszym badaniom nad systemami nawigacji autonomicznych platform bezzałogowych, będzie właśnie aiRPAS AI-Geo 4X – zapewnia dr inż. Paweł Burdziakowski, adiunkt w Katedrze Geodezji Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.
Dr inż. Burdziakowski jest współrealizatorem i koordynatorem projektu, prace B+R (Badania + Rozwój) finansowane są z środków własnych zamawiającego.
Maszyna ma służyć do autonomicznych lotów w halach przemysłowych i produkcyjnych i pomagać w inspekcjach czy inwentaryzacjach. Za jej pomocą będzie można również wykonywać skany 3D, a także transportować próbki chemiczne, dokonywać pomiarów zanieczyszczeń.
Dron został zaprojektowany z myślą o swobodzie rozmieszczania i dostępu do urządzeń podkładowych oraz rozbudowy o nowe sensory. Ochronę komponentów elektronicznych podczas lotów testowych zapewnić ma wysoka odporność platformy na uszkodzenia. Przy tym cały pojazd ma dać się łatwo serwisować.
– Oferowane na rynku komercyjne platformy nie są przystosowane do przenoszenia dodatkowych procesorów graficznych ani specjalistycznych kamer stereo. aiRPAS AI-Geo 4X będzie oferować taką możliwość, a dodatkowo zostanie zoptymalizowany z użytkowego punktu widzenia – zaznacza dr inż. Paweł Burdziakowski.
Etap projektowania i produkcji platformy jest już ukończony. Kolejny etap prac to badanie zgodności założeń projektowych z prototypem. Następnie wyposażenie platformy w procesory graficzne, kamerę 3D, zaawansowany kontroler lotu oraz integracja tych urządzeń.

O pieczy zastępczej na konferencji „Kierunek – dziecko”
Jak zadbać o seniorów? Uczą się od Gdyni
„Życie tętni otwartymi naczyniami” - akcja zdrowotna
W środę XLII sesja Rady Miasta Gdyni
„Elektra" Statkiem Roku