Dwa dni z audytem i kontrolingiem w samorządach

W Gdyńskim Centrum Filmowym trwa Ogólnopolska Konferencja Audytorów Wewnętrznych Miast Polskich. Tematem dwudniowych (24 i 25 października) rozmów i dyskusji samorządowców i audytorów z całego kraju są m.in. wizerunek i etyka w samorządzie, mapy ryzyka czy bezpieczeństwo informacji. Celem konferencji jest przedstawienie i omówienie bieżących problemów związanych z wykonywaniem obowiązków i zadań komórek audytu wewnętrznego i kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego. Jest to cykliczne spotkanie, które stało się już tradycją w ponad 13-letniej historii audytu w sektorze publicznym w Polsce.
 
Konferencję we wtorek, 24 października, otworzyły wykłady: Wizerunek i etyka jednostek samorządu terytorialnego – wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania, postawy, procedury etc. wygłoszony przez wiceprezydent Gdyni Katarzynę Gruszecką-Spychałę oraz Audyt środków publicznych jako narzędzie Ministra Rozwoju i Finansów, w którym głos zabrała Agnieszka Giebel, Zastępca Dyrektora Departamentu Audytu Środków Publicznych Ministerstwa Finansów.
 
W swoim wystąpieniu wiceprezydent Gdyni tłumaczyła, czym jest etyka w pracy samorządowca. – W mojej ocenie etyka to najważniejsza część zawodu samorządowca, niezależnie od tego, czym konkretnie w pracy dla wspólnoty samorządowej dana osoba się zajmuje. Etyka ma na celu wzmocnienie gwarancji wykonywania przez pracowników urzędów administracji wyznaczonych im zadań w sposób należyty.
 
Wiceprezydent Katarzyna Gruszecka-Spychała poruszyła także kwestie związane z budowaniem wizerunku i jego istotną rolą w życiu jednostki samorządu terytorialnego. – Nieprawidłowe i zupełnie nieuzasadnione jest twierdzenie, że wizerunek to rodzaj reklamy. Oczywiście, reklama może być częścią tworzenia wizerunku, ale tylko wtedy, jeżeli jest ona traktowana jako narzędzie do jego tworzenia. A wizerunek tworzymy nie po to, aby się zaprezentować w taki czy inny sposób i uzyskać jakieś mało eleganckie cele, ale po to, żeby realizować konkretne działania. I dodała: – Wizerunek to element, który pozwala nam się komunikować zarówno z naszymi mieszkańcami, jak i mieszkańcami jednostek ościennych i np. z rządem danego kraju. To także element, który pozwala albo utrudnia realizowanie pewnych działań społecznych, politycznych, ekonomicznych czy innych. To element, który w samorządzie zawsze istnieje i tylko od nas zależy, jak będziemy go kształtować.
W programie konferencji znalazły się także zagadnienia dotyczące praktycznych aspektów audytu w zakresie kontroli zarządczej, bezpieczeństwa informacji, szacowania ryzyka, zamówień publicznych, centrów usług wspólnych, wykorzystania danych gromadzonych w bazach, prezentowania wyników audytu kierownictwu, jakości w audycie i spraw organizacji komórek audytu.

Mocny gdyński akcent w programie Dostępność Plus
Gdynia wspiera walkę o dłuższe życie z cukrzycą
Mevo! Tak będzie nazywał się rower metropolitalny!
Spraw(dz)iły się na wiosnę – akcja zakończona sukcesem!
Jest pierwsze tegoroczne pisklę Bryzy i Bosmana!