Gdynia w debacie o miastach wolności i rozwoju

W Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyła się debata Miasto – kolebka wolności, solidarności i rozwoju społecznego. O kreatywnych i rozwijających się miastach przyszłości rozmawiali prezydenci: Gdyni – Wojciech Szczurek, Lublina – Krzysztof Żuk oraz Nowej Soli – Wadim Tyszkiewicz. Debata odbywająca się w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie została zorganizowana w ramach wydarzenia miasto.to. Jest to już piąta edycja będąca kontynuacją projektu „Kreatywni”, który przez ostatnie cztery lata odkrywał potencjał ludzi tworzących lubelski sektor przemysłu kreatywnego. Jednym z ważniejszych efektów zeszłorocznej konferencji było podpisanie pierwszego w Europie i drugiego na świecie manifestu miasta kreatywnego miasto.to.
W tym roku tematyką przewodnią wydarzenia jest miasto, jego rozwój i przyszłość. Prezydenci Gdyni, Lublina oraz Nowej Soli, podczas debaty rozmawiali o mieście jako kolebce wolności, solidarności i rozwoju społecznego.
– Samorząd musi otwierać się na organizacje pozarządowe, ale musi także szukać partnerów, którzy rozumieją, jakie wspólne wyzwania chcemy realizować, jednocześnie poddając się także krytycznej ocenie, która jest dla nas cennym kapitałem – powiedział prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. I dodał: – Wymogiem współczesnego etapu rozwoju samorządu nie tylko jest otwartość na tych, którzy do nas przychodzą, ale także samodzielne tworzenie płaszczyzn do zadawania pytań. Powinny one dotykać tych obszarów, w których widzimy potencjał, ale nie zawsze forma arytkułowania oczekiwań jest właściwa. Jako przykład mogę podać pracę z osobami niepełnosprawnymi dotyczącą sposobu kształtowania wizji rozwoju miasta w zakresie strategicznym, jak i bardzo konkretnym – dzielnicowym. Organizujemy panele, na które zapraszamy osoby z dysfunkcjami i zachęcamy do dyskusji na temat projektów inwestycyjnych, a także prosimy o wyrażanie opinii w sprawach dotyczących bezpośrednio miejsc ich funkcjonowania.
Gościem specjalnym wieczornej gali wydarzenia miasto.to będzie Dimitri Roussopoulos, wybitny kanadyjski myśliciel i aktywista, który w swojej działalności podkreśla istotę partycypacyjności zarządzania miastami i podmiotowości ich mieszkańców. Opowie on o prawie mieszkańców do miasta: do tworzenia charakterystycznej i niepowtarzalnej miejskiej kultury, demokratycznych instytucji, do partycypacyjnego zarządzania i do bycia częścią rodzącego się na świecie ruchu podkreślającego znaczenie miast w dzisiejszym świecie.

Gdynia o miejskich przestrzeniach publicznych
Gdyńskie kąpieliska gotowe na sezon
Jeszcze wygodniej i szybciej rowerem nad morze
O przyszłości miast na VI Kongresie Urbanistyki Polskiej
Gdynia Zachód wspiera polską reprezentację!