Testy kotłów w Elektrociepłowni Gdyńskiej

Od 18 października 2017 r. od godziny 10.00 w Elektrociepłowni Gdyńskiej rozpoczynają się próby i testy urządzeń kotła OP 230 nr 6, który jest po kapitalnym remoncie i zabudowie instalacji odazotowania spalin. Okresowo może to powodować widoczny ciemny dym z najwyższego komina. Przeprowadzane będą miedzy innymi:

próby nowych palników rozpałkowych na olej lekki,
próby palników niskoemisyjnych – metod pierwotnych odazotowania spalin,
próby uruchomienia i testy kolejnych urządzeń (kocioł, turbina itp.),
testy odbiorowe UDT.

Czynności te będą prowadzone do końca października z różną częstotliwością w ciągu poszczególnych dni. Częstotliwość zależy od osiągania pozytywnych wyników poszczególnych etapów testowania. Blok nr 1 – K6 będzie wyłącznie w fazie rozruchu, a spaliny odprowadzane będą kominem rozruchowym. Okresowo może to powodować widoczny ciemny dym z najwyższego komina. Prowadzenie tych prac jest niezbędne do zapewnienia prawidłowej pracy i dyspozycyjności bloku w okresie zimowym.

Podniesienie bandery na ORP Kormoran przy nabrzeżu Pomorskim
Miasta szczęśliwe? Gdynia mówi, jak to się robi
Zakłócenia w dostawie zimnej wody
159 tysięcy z puszki dla gdyńskich hospicjów
Miasto wspiera mieszkańców Pekinu