Testy kotłów w Elektrociepłowni Gdyńskiej

Od 18 października 2017 r. od godziny 10.00 w Elektrociepłowni Gdyńskiej rozpoczynają się próby i testy urządzeń kotła OP 230 nr 6, który jest po kapitalnym remoncie i zabudowie instalacji odazotowania spalin. Okresowo może to powodować widoczny ciemny dym z najwyższego komina. Przeprowadzane będą miedzy innymi:

próby nowych palników rozpałkowych na olej lekki,
próby palników niskoemisyjnych – metod pierwotnych odazotowania spalin,
próby uruchomienia i testy kolejnych urządzeń (kocioł, turbina itp.),
testy odbiorowe UDT.

Czynności te będą prowadzone do końca października z różną częstotliwością w ciągu poszczególnych dni. Częstotliwość zależy od osiągania pozytywnych wyników poszczególnych etapów testowania. Blok nr 1 – K6 będzie wyłącznie w fazie rozruchu, a spaliny odprowadzane będą kominem rozruchowym. Okresowo może to powodować widoczny ciemny dym z najwyższego komina. Prowadzenie tych prac jest niezbędne do zapewnienia prawidłowej pracy i dyspozycyjności bloku w okresie zimowym.

Gdynia wzorem w programie Dostępność Plus
Wyjątkowe urodziny Julki
"Najlepszy aparat to ten, który masz przy sobie"
Rozlicz PIT w Rivierze z pomocą urzędników!
Śródmieście się zmienia. Miej na to wpływ