Koalicja dla rodziny - takie rzeczy tylko w Gdyni

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek powołał Społeczną Radę ds. Rodziny i Dziecka. To  kolejny ważny element realizowanej przez miasto polityki rodzinnej. W czwartek 12 października w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Gdyni odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowej Rady. Nominacje do Rady wręczył członkom Wiceprezydent Gdyni Michał Guć. Zaproszenie do Rady przyjęli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz środowisk działających w obszarze rodziny i dziecka, a także przedstawiciele wydziałów urzędu miasta i jednostek miejskich realizujących na co dzień zadania z zakresu polityki rodzinnej.
"Teraz działamy w sieci koalicjantów, razem możemy więcej. Głównym celem Rady jest opiniowanie i inicjowanie działań związanych z realizacją koncepcji miasta przyjaznego rodzinie i dziecku oraz stworzenie sieci współpracy między kluczowymi podmiotami miejskiej polityki rodzinnej" - mówi przewodnicząca Radzie pełnomocnik prezydenta ds. rodziny Beata Szadziul. "Każdy może Radzie zgłosić swoje uwagi i problemy. Wystarczy je wysłać na nasz adres  rodzina@gdynia.pl"- dodaje.
Skład Społecznej Rady ds. Rodziny i Dziecka

Pełnomocnik prezydenta miasta Gdyni ds. rodziny
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - dyrektor lub osoba przez niego wskazana
Gdyńskie Centrum Zdrowia - dyrektor lub osoba przez niego wskazana
Zarząd Dróg i Zieleni - dyrektor lub osoba przez niego wskazana
Młodzieżowy Dom Kultury - dyrektor lub osoba przez niego wskazana
Wydział Edukacji - naczelnik lub osoba przez niego wskazana
Wydział Kultury - naczelnik lub osoba przez niego wskazana
Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni - dyrektor lub osoba przez niego wskazana
Laboratorium Innowacji Społecznych - dyrektor lub osoba przez niego wskazana
Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości - naczelnik lub osoba przez niego wskazana
Wydział Spraw Społecznych - naczelnik lub osoba przez niego wskazana
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji - naczelnik lub osoba przez niego wskazana
Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych - dyrektor lub osoba przez niego wskazana
Straż Miejska w Gdyni - komendant lub osoba przez niego wskazana

O pieczy zastępczej na konferencji „Kierunek – dziecko”
Jak zadbać o seniorów? Uczą się od Gdyni
„Życie tętni otwartymi naczyniami” - akcja zdrowotna
W środę XLII sesja Rady Miasta Gdyni
„Elektra" Statkiem Roku