Węzeł Chwarzno - dziś dyskusja nad projektem

Do 24 października można zapoznać się z planami zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino i zgłosić swoje uwagi. Plany dotyczą rejonu węzła drogowego Chwarzno. 11 października odbędzie się także dyskusja publiczna na ten temat. Każdy mieszkaniec Gdyni może mieć realny wpływ na wygląd swojego miasta. Wystarczy, że zapozna się z planami zagospodarowania przestrzennego i wyrazi swoje zdanie. Tym razem zmiany obejmą część dzielnicy Chwarzno-Wiczlino.

Z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, rejonu węzła drogowego Chwarzno można zapoznać się w Obserwatorium Zmian InfoBox (ul. Świętojańska 30), a także uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9).
 
Projekt zmiany planu dotyczy obszaru o powierzchni 73,29 ha, którego granice obejmują rejon węzła zespolonego Trasa Kwiatkowskiego - Obwodowa Trójmiasta - Chwarzno wraz z odcinkiem ul. Chwarznieńskiej, z terenami bezpośrednio przylegającymi do węzła Chwarzno oraz terenami położonymi pomiędzy Obwodnicą Trójmiasta i ul. Chwarznieńską a ul. Apollina.
 
Plan dotyczy rozbudowy węzła drogowego z wykorzystaniem pod tę inwestycję terenów leśnych i prywatnych oraz ustala zasady zabudowy i zagospodarowania na terenach dotąd nieobjętych planem. Jest on dostępny na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie odbędzie się 11 października o godz. 17.00 w stołówce Szkoły Podstawowej nr 48 przy ul. Jowisza 60.
Natomiast swoje uwagi będzie można składać do 7 listopada do prezydenta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia), wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
fot.mat.prasowe

Mocny gdyński akcent w programie Dostępność Plus
Gdynia wspiera walkę o dłuższe życie z cukrzycą
Mevo! Tak będzie nazywał się rower metropolitalny!
Spraw(dz)iły się na wiosnę – akcja zakończona sukcesem!
Jest pierwsze tegoroczne pisklę Bryzy i Bosmana!