Rewitalizacja starego młyna projektu gdyńskich architektów

Zabytkowy młyn, znajdujący się w miejscu przecięcia się Motławy z dawną fosą na gdańskim Dolnym Mieście, zyska nowe funkcje m.in. za sprawą pracowni architektonicznej z Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia. Laureatami konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla kompleksu zabytkowego młyna został zespół dwóch pracowni: Rochman Drohomirecki Architekci z Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia i Mikołaj Ćwidak Pracownia Architektoniczna oraz architektów: Adama Drohomireckiego, Anny Hildebrandt-Fijorek i Piotra Szulca.
Stopień Kamienna Grodza, położony na terenie Dolnego Miasta, był niegdyś ważnym fragmentem fortyfikacji Gdańska i zabezpieczeniem przeciwpowodziowym grodu nad Motławą. Wchodzący w skład stopnia Kamienna Grodza XVIII-wieczny młyn uległ zniszczeniu podczas II wojny światowej. Właściciel obiektu – Gdańska Infrastruktura Wodno-Kanalizacyjna – od dawna planował jego rewitalizację. Plan ten ma w końcu szansę na powodzenie. Czekający od 1945 na odbudowę zabytkowy obiekt zyska wkrótce nowe oblicze, a wraz z nim również nowe funkcje, m.in. konferencyjną.
Koncepcja zaproponowana przez pomorskich architektów składa się z nowo zaprojektowanego budynku biurowego, przebudowywanej pompowni oraz adaptacji ruin zabytkowego młyna. Całość ma stać się siedzibą spółki Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna. Nowy budynek ma spełniać wymogi ekologiczności, zrównoważonego rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
 
Głównym celem projektowym było połączenie istniejącej zabudowy i funkcji biurowej w taki sposób, aby nowa koncepcja stała się unikatowa w skali regionu, jednocześnie wyrastając na wizytówkę miasta i harmonijnie wpisując się w jego strukturę. Cel ten udało się osiągnąć dzięki nieinwazyjnej bryle nowego obiektu, użytym materiałom wykończeniowym i racjonalnie rozmieszczonym funkcjom użytkowym.

Dopełnieniem całego założenia projektowego stała się przestrzeń, która wytworzyła się pomiędzy nowym budynkiem biurowym, a już istniejącymi oraz planowanym połączeniem kanałów Motławy, nad którymi zaprojektowano kładkę pieszą. Dzięki temu udało się stworzyć otwartą przestrzeń publiczną – zarówno dla pracowników, jak i klientów przedsiębiorstwa wodociągowego, a także turystów i mieszkańców Gdańska.
Gdańska Infrastruktura Wodno-Kanalizacyjna nie podaje jeszcze terminu realizacji inwestycji, ale wiadomo już, że będzie ona dopełnieniem planowanej rewitalizacji okolicznych terenów.

Targi pracy, edukacji i przedsiębiorczości
W Gdyni trwa tydzień rodzinny
O lekkiej atletyce dla najmłodszych – Monika Pyrek Camp!
Gdynia solidarna z osobami z niepełnosprawnością
Gdynianka najmłodszą Polką, która zdobyła Koronę Ziemi