Gdyńska polityka senioralna wzorem dla innych miast

Gdynia jako pierwsze miasto w Polsce otrzymała w roku 2016 od Światowej Organizacji Zdrowia tytuł Miasta Przyjaznego Starzeniu. Teraz prezydenci Gdyni i Poznania - Wojciech Szczurek oraz Jacek Jaśkowiak, podpisali deklarację współpracy w obszarze polityki senioralnej. Dzięki temu dobre praktyki, od kilkunastu lat wprowadzane w naszym mieście, będą mogły być jeszcze skuteczniej propagowane w całym kraju. - Cieszymy się, że to, co z sukcesami od lat wdrażane jest w Gdyni, będziemy mogli jeszcze szerzej niż do tej pory pokazywać i, mam nadzieję, zaszczepiać w całym kraju. Jednocześnie będziemy zwracać uwagę na potrzebę konsultowania polityk miejskich w szerokim, międzypokoleniowym gronie. Tak właśnie dzieje się w Gdyni. Trwa dialog międzypokoleniowy, w ramach którego odbywają się konsultacje polityk miejskich z udziałem gdynian w każdym wieku. Chcemy bowiem, by Gdynia była miastem przyjaznym dla mieszkańców bez względu na ich metrykę – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

9 i 10 października w Gdyni odbędzie się konferencja „Międzypokoleniowe miasto - wyzwania demografii i szanse na zrównoważony rozwój”. Weźmie w niej udział około 300 gości z Polski i zagranicy. Z kolei 19 i 20 października swoje doświadczenia Gdynia zaprezentuje na konferencji zorganizowanej przez Poznań.
Od kilku lat demografowie biją na alarm z powodu podnoszącej się średniej wieku mieszkańców miast. W Gdyni tendencję tę zauważono już 13 lat temu i opracowano filary miejskiej polityki senioralnej. Oparto ją na trzech podstawach: opiece, aktywizacji i partycypacji.
Ukoronowaniem wieloletnich działań na rzecz seniorów jest, przyznany Gdyni w 2016 roku przez Światową Organizację, jako pierwszemu miastu w Polsce, tytuł Miasta Przyjaznego Starzeniu. Tym samym Gdynia stała się członkiem Globalnej Sieci Miast i Gmin Przyjaznych Starzeniu, skupiającej ponad 300 miast z całego świata i obejmującej ponad 100 milionów mieszkańców. Po Gdyni do tego prestiżowego grona dołączył Poznań. Od października bieżącego roku oba miasta, wraz z innymi samorządami w Polsce, działać będą na rzecz stałego podnoszenia jakości życia osób starszych.
Opieką nad gdyńskimi seniorami zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. A bogatą ofertę zajęć proponuje Centrum Aktywności Seniora z siecią klubów w całym mieście. Po raz 14. rok akademicki zainaugurował właśnie Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku. Natomiast te osoby, które dopiero zbliżają się do wieku senioralnego, mogą korzystać z programu Gdynia 55+, a gdynianie w wieku 60+ korzystać z karty „Gdynia Senior+”, dzięki której mają dostęp do specjalnie dla nich przygotowanych zniżek i ofert. W Gdyni powstała też pierwsza w Polsce rada seniorów.
- Bardzo nam zależy, by oferta skierowana do seniorów ściśle odpowiadała ich potrzebom. Planując działania chcemy wiedzieć, jak seniorzy oceniają świadczone na ich rzecz usługi opiekuńcze, jak odbierają miejską przestrzeń i szeroko pojmowaną ofertę dla osób w wieku senioralnym. Zainicjowaliśmy więc Dialog o jakości usług opiekuńczych, zorganizowaliśmy spacery badawcze w przestrzeni miejskiej, a 500 seniorów wzięło udział w Panelu Obywatelskim, którego tematem były usługi miejskie. W efekcie tych rozmów i konsultacji powstały standardy, na których opierają się dziś usługi opiekuńcze kontaktowane przez MOPS. Spacery badawcze wskazały natomiast, jak projektować np. trakty piesze, by osoby o ograniczonej mobilności mogły z nich bezpiecznie korzystać. Rozwinęliśmy działalność Centrum Aktywności Seniora i Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Z jakim skutkiem - najlepiej świadczą liczby. Z oferty aktywizacyjnej i wspieranej przez miasto korzysta ponad 10 tys. seniorów, a w tym roku akademickim na uniwersytet trzeciego wieku zapisało się dwa tysiące studentów – podkreśla Michał Guć.
Działania Gdyni w obszarze polityki senioralnej docenił Rzecznik Praw Obywatelskich, dwukrotnie już nagradzając Gdynię wpisem do Księgi Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych.

fot. Aleksander Trafas

Powstanie największy na świecie system rowerów elektrycznych
Gdyńscy gimnazjaliści najlepsi w województwie
248 mln na rozwój gdyńskiego portu
Dzień Muzealnika #wGdyni
Kibicujmy razem na Chwarznie-Wiczlinie!