Niepokorni, niezłomni, wyklęci nagrodzeni

W Teatrze Muzycznym w Gdyni wręczono Sygnety Niepodległości - wyróżnienie przyznawane świadkom historii za bohaterstwo walczącym o wolność i niepodległość kraju oraz Drzwi do Wolności przyznawane za odwagę i poświęcenie bohaterom drugiego planu, wspierającym działaczy podziemia niepodległościowego oraz solidarnościowego. Rozdaniem nagród na uroczystej gali oficjalnie 28 września 2017 r. rozpoczął się w Gdyni IX Festiwal „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci". "Niepokorni, niezłomni, wyklęci to wielkie słowa za którymi kryją się postawy świadków historii. To ich pozornie proste decyzje podejmowane każdego dnia, decyzje w których wykuwał się charakter bohaterów walczących
o niepodległość, prawdę i wolność. Nagrody im wręczane są jedynie skromną formą podziękowania" - mówił podczas uroczystości otwarcia sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Dziedziczak. 
Sygnety Niepodległości otrzymali:
kpt. Marian Ceregra – żołnierz Armii Krajowej. W Nowej Zelandii stworzył małą Ojczyznę. Polonia nowozelandzka stanowi dzisiaj dowód na to, że Polska jest tam, gdzie po polsku biją serca. Miłość do Ojczyzny wyznaczyła piękną drogę życia, która stała się wzorem dla następnych pokoleń.
mjr Stanisław Rusek „Tęcza” – oficer Wojska Polskiego. Jeden z ostatnich żyjących żołnierzy Zgrupowania Partyzanckiego mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory” z jego bezpośredniegootoczenia. Żołnierz AK i WiN, uczestnik wielu akcji zbrojnych Polskiego Podziemia Niepodległościowego. Do 1960 roku ukrywał się przed władzami komunistycznymi w zbudowanym przez siebie bunkrze.
kpt. Władysław Dobrowolski – żołnierz Związku Armii Zbrojnej i Armii Krajowej, działacz „Solidarności” i organizacji kombatanckich, swoją aktywnością zapisał wiele kart historii,
Jerzy Widejko – najmłodszy 11-letni żołnierz Wileńskiej AK. Był sierotą i został przyjęty do 3. Wileńskiej Brygady w oddziale „Szczerbca”, gdzie pełnił funkcję zwiadowcy i łącznika.
Drzwi do Wolności otrzymali:
Halina i Zdzisław Lepionka – przyjechali z Nowej Zelandii. Znaleźli się tam na zaproszenie rządu nowozelandzkiego, który przyjął ponad 700 polskich dzieci zabranych z Rosji przez armię Andersa. Nazwano je „Dziećmi z Pahiatua”, od miejscowości przeznaczonej dla nich do zamieszkania.
Zdzisław Bradel – internowany w stanie wojennym, współtwórca środowiska lubelskich „Spotkań” oraz współredaktor niezależnego „Biuletynu Informacyjnego NSZZ Solidarność”.
O. Ludwik Wiśniewski OP – dominikanin, wspierał robotników czerwca’76. Do jego lubelskich wychowanków należał m.in. Janusz Krupski.
Jolanta i Krzysztof Jedlińscy – pomagali ludziom Solidarności, w stanie wojennym ukrywali u siebie Janusza Krupskiego.
Kazimierz Piechowski – organizator i uczestnik jednej z najbardziej brawurowych i spektakularnych ucieczek z KL Auschwitz. Żołnierz Armii Krajowej, prześladowany i torturowany przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego.
pośmiertnie Eugeniusz Szyfner – podczas wojny przechowywał w swym domu 9 Żydów, którzy przetrwali dzięki temu wojnę. odznaczony tytułem „Sprawiedliwy wśród narodów świata”. Nagrodę odebrałas córka Renata Szyfner.
Podczas uroczystości wręczono również Platynowy Opornik za całokształt twórczości, za niezłomność w podejmowaniu trudnych tematów, bezkompromisowość i niezależność w pracy twórczej.  W tym roku nagrodę otrzymał reżyser Paweł Woldan - twórca ponad 80 filmów dokumentalnych. Bohaterami jego filmów są postaci z polskie kultury i historii - pisarze, niezłomni księża, społecznicy.
Niespodzianka spotkała twórcę Festiwalu NNW – Arkadiusza Gołębiewskiego, który został wyróżniony przez Ministra Spraw Zagranicznych Witolda Waszczykowskiego honorowym odznaczeniem Bene Merito za uznanie zasług na rzecz działalności wzmacniającej pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

„Tym którzy odważnie realizują marzenia”
Napisy na gdyńskim PPNT zmienią opiekuna
„Mały Książę” na 60. urodziny szkoły
Zobacz niezwykłe portrety #zGdyni
Konsultacje społeczne na Dąbrowie rozpoczęte