Każdy WAT na wagę złota

„Każdy WAT na wagę złota – czyli pomorskie dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać energię w szkole” to projekt, do którego w 2016 roku dołączyła Gdynia. Miasto zgłosiło 7 budynków szkolnych, gdzie dzieci i młodzież uczą się ekologicznych nawyków. Zaoszczędzona kwota z niewykorzystanej energii dzielona jest między szkołę a gminę. Celem projektu „Każdy WAT na wagę złota…" jest podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży w kwestii odpowiedzialności za klimat. A także nauka, że drobne działania mają znaczenie. W 2016 roku do pomorskiego projektu dołączyła Gdynia, zgłaszając 7 budynków Szkół Podstawowych nr 13, 23, 26, 29, 44 i 51. Uczniowie zostali zaangażowani w proces oszczędzania energii oraz naukę dobrych ekologicznych nawyków, takich jak poprawne wietrzenie pomieszczeń i ich nie przegrzewanie czy instalacja energooszczędnego oświetlania. Te dobre przyzwyczajenia w prosty sposób przekładają się na ochronę środowiska i oszczędności w użyciu energii. A bezinwestycyjne metody przynoszą spektakularne rezultaty.

– W ramach projektu wdrażana jest również metodologia „50/50”. Jej istotą jest finansowa zachęta do osiągania jak najwyższej oszczędności energii zarówno dla gmin, jak i szkół. Polega ona na obliczeniu zaoszczędzonych pieniędzy osiągniętych dzięki mniejszemu zużyciu energii w oparciu o lata referencyjne (3 lata wstecz). Kwotę dzieli się po równo między szkołę i gminę. 50% zostaje wypłacone szkole, a 50% stanowi oszczędność miasta, które finansuje jej rachunki. Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Citès” szacuje średnie oszczędności w szkołach na poziomie nawet 10%, co w Gdyni powinno dać wyniki sięgające ponad 100 tysięcy złotych – mówi Tomasz Piszczek z Referatu ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni.
 
W ramach projektu wybrane w szkołach zespoły ds. energii dokonały wstępnych pomiarów temperatury w budynkach (salach lekcyjnych i pozostałych pomieszczeniach). Zorganizowano również wyprawy badawcze, podczas których dzieci zbierały informacje o systemie grzewczym, rozprowadzaniu wody, gospodarce odpadami i oświetleniu w budynkach swoich szkół. W niektórych z nich, np. w Szkole Podstawowej nr 44, dla każdego z pomieszczeń uczniowie przygotowali „Paszport energetyczny”. Natomiast Szkoła Podstawowa nr 29 powołała 15-osobowy zespół ds. energii poprzez wybranie w każdej klasie I-VI „Strażnika Energii”.
 
Projekt potrwa do końca 2018 roku.
 
Kampania „Każdy WAT na wagę złota – czyli pomorskie dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać energię w szkole” jest współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Koordynacją projektu w Gdyni zajmuje się Samodzielny Referat ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni.

Morska odsłona Open House Gdynia
Jak spędzić weekend #wGdyni
„Dar Młodzieży” już w Tallinie. Śledź na bieżąco trasę rejsu
Jack White 6 października zagra w Gdyni
Dzielnice przyjazne na 102!