Gdynia OdNowa – co słychać na rewitalizowanych terenach?

Mija pół roku od uchwalenia przez Radę Miasta Gdyni Gminnego Programu Rewitalizacji. Podsumujmy, co zdarzyło się w sześciu objętych rewitalizacją obszarach w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Zmiany w zachodniej części Witomina–Radiostacji, części Oksywia, części Babich Dołów, w rejonie ulic Opata Hackiego–Zamenhofa (ZOH) na Chyloni, na osiedlach Meksyk i Pekin są już coraz bardziej widoczne. Uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji było zwieńczeniem prawie dwuletnich prac nad zapisami dokumentu i początkiem działań, których pierwsze efekty już widać w gdyńskich dzielnicach. Rewitalizacja sześciu obszarów w mieście to jedno z ważniejszych przedsięwzięć, ale także największych wyzwań, podejmowanych przez gdyński samorząd w ostatnich latach. Dotyczy bowiem rejonów o różnej specyfice i o różnych potrzebach, co wymagało stworzenia dla każdego z nich szytego na miarę katalogu działań. Powstawały one w ści­słej współpracy z mieszkańcami, którzy przez cały 2016 rok brali udział w konsultacjach społecznych.
 
Rewitalizacji pod hasłem „Gdynia OdNowa” prowadzona jest w szerokim partnerstwie angażującym wydziały Urzędu Miasta, jednostki miejskie, rady dzielnic, organizacje pozarządowe i mieszkańców. Zakłada prace inwestycyjne, poprawiające jakość zamieszkania, ale też szereg przedsięwzięć o charakterze społecznym, angażującym i integrującym mieszkańców. I one już się toczą.
 
W czerwcu rozstrzygnięto pierwszy gdyński rewitaliza­cyjny konkurs architektoniczno–ubranistyczny na zago­spodarowanie wspólnych przestrzeni na osiedlu Opata Hackiego–Zamenhofa. Na Babich Dołach trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Meksyk przygotowuje się do gruntownej przebudowy, a Witomino – do budowy od podstaw Centrum Sąsiedzkiego. Na Oksywiu trwają przygotowania do przeprowadzki mieszkańców baraków przy ul. Dickmana do nowych mieszkań komunalnych, a 62 lokatorów Wzgórza Orlicz–Dreszera skorzystało z Programu Osłonowego i przy finansowym wsparciu miasta zamieszkało w innych częściach Gdyni.
 
Szczegółowy opis działań w 6 rewitalizowanych obszarach znajdziecie Państwo w dokumencie załączonym poniżej.

Mocny gdyński akcent w programie Dostępność Plus
Gdynia wspiera walkę o dłuższe życie z cukrzycą
Mevo! Tak będzie nazywał się rower metropolitalny!
Spraw(dz)iły się na wiosnę – akcja zakończona sukcesem!
Jest pierwsze tegoroczne pisklę Bryzy i Bosmana!