Rozwijają projekty, które mogą zmienić świat

Zajęcia przygotowujące osoby z niepełnosprawnością intelektualną do roli rodzica, zaangażowanie takiej młodzieży w pomoc seniorom oraz portal dla osób z problemami ze wzrokiem. Takie projekty, 12 września, konsultowali uczestnicy II edycji Inkubatora Innowacji Społecznych. Porady ekspertek z Laboratorium Innowacji Społecznych i Pracowni Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" pomagają skierować innowacyjne rozwiązania do dalszych prac – testowania ich prototypów. Tymczasem nabór do III edycji Inkubatora rusza już 20 września! 12 września, w gdyńskim Laboratorium Innowacji Społecznych odbywały się indywidualne konsultacje dla innowatorów II edycji Inkubatora Innowacji Społecznych. Opiekunki projektów z ramienia LIS, Anna Ratajczak i Magdalena Żółkiewicz, wykorzystując kartę rozwoju innowacji, udzielały wskazówek, jak przygotować harmonogram projektu, a Maja Drulik, badaczka z warszawskiej Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" dopytywała o oczekiwane rezultaty projektów, by móc jak najlepiej przygotować je do ewaluacji. W trakcie spotkań zgłaszano mi.in. potrzebę konsultacji prawnych czy podatkowo-ubezpieczeniowych.
- Bez konsultacji, warsztatów i szkoleń, realizacja naszego projektu byłaby bardziej czasochłonna i nie jestem pewna, czy w ogóle udałoby się go zrealizować - mówi Jolanta Rychlik z fundacji "Świat Wrażliwy", która pracuje nad projektem "W Labiryncie Dorosłości" przygotowującym młodzież z niepełnosprawnością intelektualną do pomocy osobom starszym.
- Na początku miałyśmy bardziej idealistyczne podejście i nie dostrzegałyśmy skali działań, jakie trzeba będzie podjąć przygotowując się do realizacji projektu. Teraz dostajemy konkretne narzędzia, uczymy się jak rozsądnie zarządzać projektem – dodaje Agnieszka Głuszczyńska z tej samej fundacji.

Inkubator Innowacji Społecznych to projekt, którego celem jest wsparcie nowatorskich, oddolnych rozwiązań dotyczących usług świadczonych na rzecz osób zależnych ze względu na niepełnosprawność, chorobę lub wiek. Pomysłodawcy projektów biorą udział w specjalnie opracowanych dla nich warsztatach, korzystają z indywidualnych konsultacji, przygotowują projekty do testowania, opracowują harmonogram ich realizacji i budżet.
Na tej podstawie wybranym innowatorom przyznawane są środki finansowe na testowanie rozwiązań w środowisku lokalnym. 20 września ruszy już III nabór do Inkubatora, który potrwa do 25 października 2017 r. Swój pomysł może zgłosić każdy, zarówno przedstawiciele organizacji, instytucji oraz przedsiębiorstw, jak i grupy nieformalne czy osoby prywatne.
Więcej informacji i zgłoszenia: www.innowacjespoleczne.org.pl.

„Tym którzy odważnie realizują marzenia”
Napisy na gdyńskim PPNT zmienią opiekuna
„Mały Książę” na 60. urodziny szkoły
Zobacz niezwykłe portrety #zGdyni
Konsultacje społeczne na Dąbrowie rozpoczęte