„Koniczynka” dla najmłodszych gdynian

W dzielnicy Cisowa powstaje nowy żłobek. To już szósta w Gdyni placówka opieki nad najmłodszymi dziećmi. W styczniu przyjmie w swoje progi osiemdziesięcioro maluchów. W Gdyni rodzi się coraz więcej dzieci. Jest to niezwykle pokrzepiająca informacja. 1 sierpnia 2017 roku w naszym mieście zameldowanych było 4539 dzieci w wieku do lat 3. Wzrost liczby urodzeń wpływa jednak na potrzebę tworzenia nowych miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi.
Z danych za pierwsze półrocze tego roku wynika, że do gdyńskich żłobków (publicznych i niepublicznych) uczęszcza 473 maluchów. W mieście funkcjonuje żłobek samorządowy „Niezapominajka” z siedzibą przy ul. Wójta Radtkego 23 oraz jego cztery filie: w dzielnicach Demptowo, Witomino, Pogórze i Dąbrowa. Łączna we wszystkich oddziałach „Niezapominajki” dostępnych jest 307 miejsc, ale na listach rezerwowych znajduje się 500 dzieci. Uruchomienie nowego żłobka w Cisowej, w którym miejsce znajdzie kolejnych 80 maluchów, jest zatem dla gdyńskich rodziców ważną informacją.
 
- Powstanie nowego żłobka jest niezbędne ze względu na rosnące zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze dla dzieci do lat 3. 80 nowych miejsc będzie doskonałą odpowiedzią na zapotrzebowanie opiekuńcze w dzielnicy Cisowa, gdyż w tej lokalizacji nie ma żadnych innych żłobków. Dwa lata temu otworzyliśmy filię żłobka „Niezapominajka” na ul. Porębskiego na Pogórzu, teraz powstaje kolejna filia i to na pewno nie jest koniec – mówi Marika Domozych, radna Gdyni.
 
Żłobek zostanie utworzony na parterze skrzydła budynku przy ul. Chylońskiej 237 (wcześniej budynek Zespołu Szkół Ekologicznych). Powierzchnia zaadaptowana na żłobek to 880 m kw. (z czego powierzchnia użytkowa to ok. 750 m kw.). Lokal będzie dostosowany dla osób niepełnosprawnych oraz dla wózków. Obecnie trwają tam prace remontowe. Wszystko po to, aby żłobek rozpoczął swoją działalność 1 stycznia 2018 roku.
 
Koszt całego przedsięwzięcia oszacowano na 2 300 000 zł. Wkład finansowy Gminy Miasta Gdyni wynosi 1 500 000 zł. 800 000 zł dotacji zostało pozyskanych dzięki udziałowi Gdyni w programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluchplus” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

„Tym którzy odważnie realizują marzenia”
Napisy na gdyńskim PPNT zmienią opiekuna
„Mały Książę” na 60. urodziny szkoły
Zobacz niezwykłe portrety #zGdyni
Konsultacje społeczne na Dąbrowie rozpoczęte