Super transport dla niepełnosprawnych

Podopieczni Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Maciejewicza w Gdyni wkrótce będą mogli korzystać z mikrobusów specjalnie przystosowanych do ich potrzeb. Na ten cel przeznaczono ponad 200 tys. zł. W czwartek 31 sierpnia Dyrektor Oddziału Pomorskiego PFRON Dariusz Majorek, Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Katarzyna Stec i wiceprezydent Gdyni Michał Guć, podpisali umowę na zakup dwóch wyspecjalizowanych mikrobusów.
 
Jak tłumaczy wiceprezydent Michał Guć Dostępność komunikacyjna dla osób niepełnosprawnych jest kluczowym czynnikiem, który ułatwia ich rehabilitację społeczną i zawodową, stąd z perspektywy miasta jest to bardzo ważny element funkcjonowania systemu. Dzisiejsze umowy skutkują dofinansowaniem dla Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego oraz Środowiskowego Domu Samopomocy. Dzięki temu obie placówki zakupią nowe busy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 
Każdy mikrobus pomieści 9 pasażerów, w tym czterech poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dzięki temu osoby niepełnosprawne będą miały zapewniony codzienny - a co najważniejsze - bezpieczny transport na zajęcia prowadzone w gdyńskich placówkach. Takie rozwiązanie pozwoli im aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Zapewni także lepsze funkcjonowanie w środowisku lokalnym.
 
O tym jak bardzo istotne są tego typu działania przypomiał wiceprezydent Guć: Prezydent Gdyni zdecydował o przekazaniu większych funduszy na usługę transportu od drzwi do drzwi. Oferujemy ją mniej więcej od roku. I jak się okazało w praktyce osoby niepełnosprawne chętnie z niej korzystają, stąd taka decyzja.
 
Umowa na zakup mikrobusów dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdyni została podpisana w ramach tegorocznej edycji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Jej realizacja nastąpi najpóźniej w I kwartale 2018 r. Koszt całkowity zakupu pojazdów wynosi 293.109,00 zł.

Targi pracy, edukacji i przedsiębiorczości
W Gdyni trwa tydzień rodzinny
O lekkiej atletyce dla najmłodszych – Monika Pyrek Camp!
Gdynia solidarna z osobami z niepełnosprawnością
Gdynianka najmłodszą Polką, która zdobyła Koronę Ziemi