Szkoły i przedszkola gotowe na pierwszy dzwonek

Nowy rok szkolny we wszystkich gdyńskich placówkach oświatowych rozpocznie się 4 września. Aby przygotować się do jego wyzwań, w aż 80 szkołach i przedszkolach przeprowadzono remonty – w sumie za 15 milionów złotych. Ale to nie wszystkie nowości, które czekają na gdyńskich uczniów i przedszkolaków w roku szkolnym 2017/2018. 4 września po nową wiedzę do gdyńskich szkół i przedszkoli ruszy łącznie 32 328 osób. 28 sierpnia w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyła się narada dyrektorów wszystkich miejskich placówek oświatowych, przygotowująca do wyzwań nowego roku szkolnego. Na zaproszenie wiceprezydenta Gdyni ds. edukacji i zdrowia Bartosza Bartoszewicza, wzięło w niej udział ponad 100 pedagogów. Spotkanie połączone było z konferencją prasową, podczas której prezydent zaprezentował podsumowanie roku 2016/2017 oraz tego, co wydarzy się w gdyńskiej oświacie w rozpoczynającym się za moment roku szkolnym.
 
– Twarde wskaźniki, które opisują gdyńską oświatę w minionym roku – czyli wyniki egzaminów gimnazjalnego i maturalnego – obrazują, jak bardzo nasze miasto wyróżnia się na tle zarówno województwa, jak i kraju – powiedział Bartosz Bartoszewicz. – Można tu przytoczyć chociażby najwyższy na całym Pomorzu wskaźnik zdawalności matury, który osiągnęli gdyńscy uczniowie – na poziomie 83%. Ale, oprócz wyników egzaminów zewnętrznych, to, na co bezwzględnie zwracamy uwagę jako samorząd, to indywidualne sukcesy i osiągnięcia uczniów i nauczycieli ich wspierających na różnych polach, których w zeszłym roku nie brakowało – dodał.
 
W jeszcze większej efektywności nauczania na pewno pomogą zmiany i remonty przeprowadzone głównie w okresie mijających wakacji w 80 gdyńskich placówkach oświatowych. Ich łączny koszt to 15.000.000 zł. Dzięki unijnej dotacji w 16 szkołach przeprowadzono także termomodernizację. W wyniku zmian gdyńscy uczniowie zyskali wyremontowane, nowoczesne przestrzenie do nauki.
 
W roku szkolnym 2017/2018 planowane są kolejne twarde inwestycje w oświacie. Na ten cel – jeszcze w bieżącym roku z budżetu miasta przeznaczonych zostanie 10.500.000 zł. Modernizacja, przebudowa budynków i adaptacja pomieszczeń pochłonie niemal 9.000.000 zł, na nowoczesne wyposażenie przeznaczonych zostanie 1.250.000 zł, zaś na modernizację boisk i placów zabaw – około 400.000 zł.
 
Z perspektywy rozpoczynającego się niebawem nowego roku szkolnego najważniejsze jest, aby utrzymać wysoki poziom gdyńskiej edukacji. W mieście kontynuowany będzie ambitny projekt pt. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni” o wartości ponad 12.000.000 złotych. Weźmie w nim udział łącznie 2500 uczniów i 92 nauczycieli. W jego ramach w roku szkolnym 2016/2017 udział w stażach i praktykach wzięło 200 uczniów, a w nadchodzącym roku planowane jest co najmniej podwojenie tej liczby.
 
Kolejne ważne programy edukacyjne realizowane w roku 2017/2018, to m.in.:

Zdolni z Pomorza (dodatkowe zajęcia z matematyki, fizyki i informatyki dla 95 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych),
Junior Biznes – Lekcje Przedsiębiorczości (kształtowanie kompetencji związanych z szeroko pojętą przedsiębiorczością),
Szkolne Programy Profilaktyki Uzależnień,
Gminny Program Przeciwdziałania Cyberprzemocy (pierwszy w Polsce gminny program walki z przemocą w sieci, w jego ramach m.in. szkolenia dla rodziców, nauczycieli i uczniów),
Edukacja w zakresie zdrowego odżywiania,
Wymiany zagraniczne.


W szkołach wprowadzone zostaną również nowości techniczne. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 48 na Chwarznie-Wiczlinie 4 września zacznie działać elektroniczny system obsługi stołówek szkolnych. Wydawanie obiadów oparte będzie o karty zbliżeniowe, które otrzyma każdy uczeń. Oprócz tego, w Szkole Podstawowej nr 48, w oparciu o tożsame karty zadebiutuje elektroniczny system kontroli dostępu do szkoły. Karta i system czytników umożliwią wejście do szkoły i wydzielonych stref budynku, a także obsługę biblioteki oraz kontrolę obecności w świetlicy. Oprócz uczniów karty otrzymają również nauczyciele, którzy w ten sposób będą mogli wchodzić m.in. do pokojów nauczycielskich.
 
– Przewodniczący Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino Jakub Ubych zwrócił się do prezydenta miasta z propozycją współpracy w zakresie wdrożenia tego rozwiązania. To pomysł mający wsparcie rady dzielnicy, rady rodziców i szkoły, zatem z dużym entuzjazmem postanowiliśmy przyłączyć się do pomysłodawców i wdrożyć to rozwiązanie – komentował Bartosz Bartoszewicz.
 
Dobre informacje w nowym roku szkolnym czekają też na rodziców przedszkolaków. – Minione miesiące to czas, k iedy stworzyliśmy w Gdyni 1066 nowych miejsc przedszkolnych, czyli o 20% więcej niż dotychczas. Potrzeba ta wynika głównie z faktu pozostania w przedszkolach większości 6-latków oraz z nowych przepisów, które nakładają na samorząd konieczność zapewnienia miejsca w przedszkolach wszystkim trzylatkom. Jeżeli pozwolicie Państwo na szczerą wypowiedź to uważam, że to największe wyzwanie samorządu minionego roku – powiedział Bartosz Bartoszewicz.
 
Już wkrótce najmłodsi gdynianie będą uczęszczać do czterech nowych przedszkoli: w Cisowej, na Dąbrowie, Karwinach i w Wiczlinie:

Przedszkole nr 55 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3), ul. Nagietkowa 73
Przedszkole nr 56, ul. Chylońska 237 (otwarcie 2 listopada 2017 r.)
Przedszkole nr 57 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4), ul. Chwaszczyńska 26 (otwarcie w listopadzie 2017 r.)
Przedszkole nr 58, ul. Wiesławy Kwiatkowskiej 23 (otwarcie w styczniu 2018 r.).

Łącznie, aby zwiększyć ilość miejsc w przedszkolach, powstało 8 dodatkowych oddziałów w przedszkolach już funkcjonujących i 28 oddziałów w nowych przedszkolach.
 
W placówkach przedszkolnych w roku 2017/2018 kontynuowane będą takie programy, jak chociażby „Bezpieczny Przedszkolak”, który uczy zachowania się dzieci w ruchu ulicznym. Kolejny z nich – „Edukacja Młodego Widza” – kształci w dzieciach kompetencje miękkie i wrażliwość na kulturę.
 
Podczas poniedziałkowej narady dyrektorskiej wręczono akty nadania stopni awansu zawodowego wyznaczonym nauczycielom. Pożegnano także 9 odchodzących dyrektorów szkół i przedszkoli i powitano 10. nowych.
 
Wydatki Gdyni na oświatę co roku stanowią 31% całego gminnego budżetu. W roku 2016 było to dokładnie 404 759 520 zł.

Po XLII sesji Rady Miasta Gdyni
Zobacz świat kina „od kuchni” w Gdyńskiej Szkole Filmowej
Świętuj 2 i 3 maja #wGdyni
Pekin: jeszcze można przystąpić do Programu Osłonowego
8 milionów na kształcenie studentów AMW