Prace dyplomowe o nowoczesnych technologiach nagrodzone

STIUART – podwodny robot inspekcyjny zaprojektowany i wykonany przez studentów Politechniki Gdańskiej został gwiazdą tegorocznego rozdania Nagród im. prof. Romualda Szczęsnego. Honorują one najlepsze prace dyplomowe na temat nowych technologii powstałe na gdańskiej uczelni technicznej. Fundator nagród – Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek – wraz z Kapitułą wyróżnił jeszcze trzy prace. Do 17. edycji Konkursu im. prof. Romualda Szczęsnego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu nowoczesnych technologii przygotowaną na Politechnice Gdańskiej zgłoszono w tym roku 15 prac. Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Janusza Nieznańskiego, postanowiła wyróżnić cztery najlepsze z nich.
 
Jury najwyżej oceniło projekt oraz budowę prototypu podwodnego robota inspekcyjnego – zdalnie sterowanej maszyny z funkcją transmisji obrazu video. Ma ona służyć do inspekcji podmorskich instalacji elektroenergetycznych. Autorami pracy wykonanej pod opieką dr. hab. inż. Jarosława Guzińskiego są Marcin Skibowski i Robert Przystalski. Za zdobycie pierwszego miejsca w Konkursie absolwenci Wydziału Elektrotechniki i Automatyki otrzymali nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych.
 
 
Robot STIUART wyręczy nurków
 
Zastosowanie skonstruowanej przez studentów maszyny tłumaczy jeden z jej autorów, Marcin Skibowski: – Obecnie inspekcje podwodnych kabli przesyłowych, morskich farm wiatrowych czy elementów elektrowni pływowych lub szczytowo-pompowych wykonuje się głównie z wykorzystaniem nurków. Dzieje się to zazwyczaj podczas postoju statku przy nabrzeżu. Taką pracę można jednak zautomatyzować. Zastosowanie skonstruowanego przez nas robota zmniejsza koszty inspekcji i ogranicza niebezpieczeństwo wykorzystywania ludzi do przeprowadzania kontroli. Jest to szczególnie ważne w przypadku badania przyczyn i skutków wszelkiego rodzaju kolizji morskich.


 
Robert Przystalski, drugi autor, dodaje: – W ramach pracy wykonaliśmy szereg obliczeń oporów ruchu i mocy napędu elektrycznego, a także trójwymiarowy model pojazdu, a następnie jego prototyp. Sterowanie robotem odbywa się za pomocą komputera i dedykowanej aplikacji. Na jego pokładzie za kontrolę parametrów pracy i przetwarzanie sygnałów sterowniczych odpowiada mikrokontroler i specjalnie przez nas napisany, dedykowany program. Komunikacja z pojazdem i przesyłanie obrazu z pokładowej kamery realizowane jest z wykorzystaniem połączenia światłowodowego.
 
 
Wyróżnienie za czytanie z ruchu ust
 
Jury przyznało także 3 wyróżnienia, a wraz z nimi nagrody w wysokości 3 tysięcy złotych. Laureat pierwszego z nich, Dawid Jachimski, został doceniony za swoją pracę pt. „Badanie algorytmów rozpoznawania wizemów i parametrów obrazu ust”. Powstała ona pod opieką prof. dr. hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.


– Moja praca dotyczy zagadnienia maszynowego rozpoznawania mowy – tłumaczy autor. – Wizemy to elementy mowy dostrzegane w obrazie twarzy osoby mówiącej. Są wizualnym odpowiednikiem fonemów, które słyszymy. Na podstawie wizemów można starać się rozpoznawać mowę, czytając z ruchów warg.

 
Zapytany o praktyczną stronę badanego przez niego rozwiązania, Dawid Jachimski mówi: – Stworzyłem komputerowe algorytmy do analizy obrazu ust i przeprowadziłem badania, doprowadzając do możliwości skutecznego rozpoznawania wizemów. Wyniki pracy są obiecujące. Stworzone rozwiązanie może być z powodzeniem wykorzystywane podczas budowy systemów detekcji mowy, tworzenia komputerowych animacji postaci oraz wspomagania komunikacji osób głuchoniemych przez aplikacje multimedialne.
 
 
Otwarte kodowanie na rzecz autyzmu
 
Kolejne wyróżnienie powędrowało do Mikołaja Lewandowskiego, absolwenta Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, za pracę dyplomową magisterską pt. „Metody i technologie w organizacji otwartych projektów informatycznych”, wykonaną pod opieką dr. inż. Agnieszki Landowskiej.
 
To praca o bardzo praktycznym, społecznym wydźwięku. Jak tłumaczy jej autor: – Kilka lat temu na Politechnice Gdańskiej powstał projekt Autyzm PG. Jego celem jest stworzenie zestawu darmowych aplikacji wspierających terapię osób z autyzmem (…). Aplikacje te są rozwijane m.in. przez studentów i pracowników Politechniki Gdańskiej, we współpracy z ekspertami z Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. W związku z rozwojem projektu niezbędne stało się zaangażowanie większej ilości chętnych do współpracy osób.

 
I tu z pomocą przychodzi idea otwartych projektów informatycznych (tzw. projektów open source). Są one udostępniane bezpłatnie innym, chętnym do ich wykorzystania lub wzięcia udziału w ich rozwoju osobom. Tworzone są zazwyczaj przez wolontariuszy. W tym wypadku został nim właśnie Mikołaj Lewandowski.
 
– W ramach mojej pracy przygotowałem projekt infrastruktury technicznej i organizacyjnej dla otwartego projektu informatycznego oraz zbudowałem tę infrastrukturę specjalnie dla inicjatywy Autyzm PG. Przeniesienie projektu Autyzm PG do domeny open source umożliwiło zaangażowanie w dalsze prace nad nim chętnych osób z całego świata – co oznacza jego dalszą i szybszą rozbudowę.  Aktualnie w prace nad projektem Autyzm PG zaangażowanych jest kilkadziesiąt osób. To, co zrobiłem, może służyć również do realizacji innych projektów open source oraz do dalszych badań nad tymi projektami – mówi Mikołaj Lewandowski.
 
 
Ile energii może dostarczyć… dachówka
 
Trzecie wyróżnienie oraz 3 tysiące złotych nagrody trafiły do mgr inż. Mariusza Mellera oraz mgr inż. Macieja Przymanowskiego za pracę dyplomową pt. „Analiza odzysku ciepła z hybrydowego ogniwa fotowoltaicznego”. Powstała ona na Wydziale Mechanicznym pod opieką dr. inż. Jana Wajsa.
 
Jak tłumaczy Mariusz Meller: – Nasza praca poświęcona jest hybrydowym systemom solarnym – jednocześnie generującym ciepło oraz energię elektryczną. Przedmiotem badań była dachówka, która równocześnie jest panelem fotowoltaicznym. W pracy największą uwagę poświęciliśmy analizie możliwości odzysku ciepła z ogniw fotowoltaicznych i wpływu tego procesu na sprawność generacji energii elektrycznej. Badania eksperymentalne wykonano na autorskim stanowisku, specjalnie zaprojektowanym i wykonanym dla potrzeb eksperymentu.
 
I dodaje: – Wyniki analizy stanowią solidną podstawę do dalszych badań skierowanych ku optymalizacji i poprawie sprawności rozwiązania. Odzyskane ciepło z samoistnych fotowoltaicznych pokryć dachowych można wykorzystywać do częściowego pokrycia zapotrzebowania na ciepło w obiektach mieszkalnych i przemysłowych. Poprawia to efektywność energetyczną oraz umożliwia ograniczenie emisji gazów cieplarnianych – dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię ze źródeł konwencjonalnych.
 
Przyznane nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone laureatom przez Prezydenta Miasta Gdyni na inauguracji roku akademickiego 2017/2018 na Politechnice Gdańskiej. Romuald Szczęsny to przedwcześnie zmarły profesor Politechniki Gdańskiej, Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki i wybitny gdynianin.

Gdynia wzorem w programie Dostępność Plus
Wyjątkowe urodziny Julki
"Najlepszy aparat to ten, który masz przy sobie"
Rozlicz PIT w Rivierze z pomocą urzędników!
Śródmieście się zmienia. Miej na to wpływ