Aktualna sytuacja pogodowa w Gdyni (27.07)

Na Pomorzu od środy 26 lipca występują intensywne opady deszczu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w prognozach na czwartek (27 lipca) informuje, że suma opadów może wynieść od 30 mm do 50 mm, a lokalnie nawet do 75 mm (czyli od 30 do 75 litrów wody na metr kwadratowy). W Gdyni sytuacja jest jednak opanowana i dużo lepsza niż wczoraj. W mieście działa zespół Zarządzania Kryzysowego, który na bieżąco monitoruje newralgiczne miejsca i podejmuje niezbędne interwencje.   
Od wczoraj do dziś do godziny 9.00 Straż Pożarna w Gdyni interweniowała 68 razy. Najczęściej wezwania dotyczyły odpompowania wody z piwnic budynków i parkingów podziemnych. Służby wciąż działają i na bieżąco kontrolują sytuację m.in. na ulicy Rdestowej, gdzie woda opadowa jest sukcesywnie odpompowywana. Monitoringiem objęta jest też rzeka Kacza. Sytuacja w mieście jest w tej chwili pod kontrolą. Prosimy o zachowanie ostrożności i w przypadku wystąpienia zagrożenia, o stosowanie się do poleceń służb porządkowych. Ostrzegamy przed wchodzeniem do zalanych piwnic, ponieważ grozi to porażeniem prądem.
Raport poranny – informacja o stanie cieków i zbiorników w rejonie południowo-zachodnim Gdyni:

1. Rzeka Kacza przy ujściu: poziom wysoki, nurt spokojniejszy niż wczoraj, brak obiektów w korycie mogących stanowić zagrożenie,
2. Rzeka Kacza na wysokości ul. Spacerowej: poziom wysoki, niższy niż wczoraj, na ul. Spacerowej ułożono zaporę z worków przeciwpowodziowych, brak wody na ulicy,
3. Rzeka Kacza na wysokości Małego Kacka: poziom wysoki, niższy niż wczoraj, woda mieści się w korycie, mostki oraz kładki piesze niezagrożone,
4. Rzeka Kacza na wysokości wylotu Potoku Przemysłowego: poziom wysoki, nurt spokojniejszy, Potok Przemysłowy niesie mniej wody niż wczoraj,
5. Rzeka Kacza na wysokości wlotu Potoku Źródło Marii: poziom wysoki, woda płynie szerokim korytem leśnym, nurt spokojniejszy,
6. Potok Źródło Marii na wysokości ul. Wielkopolskiej: poziom wody średni, nurt spokojniejszy niż wczoraj,
7. Zbiornik Krykulec: wypełniony w ok ½, poziom wody dziś o godz. 8.30: 3,70 m (wczoraj o 9.30: 5,70 m)
8. Zbiornik Karwiny: woda mieści się w korycie pierwotnym, poniżej zbiornika podmycia przy kładce obok torów,
9 ul. Leśna Polana – ułożono wał z worków z  piaskiem oraz rękaw przeciwpowodziowy z wodą. Brak wody stojącej przy budynkach mieszkalnych. Wybito dodatkową dziurę w pobliskiej studni, aby woda szybciej odpływała, dzięki czemu zastoisko wodne znacznie się zmniejszyło.

Targi pracy, edukacji i przedsiębiorczości
W Gdyni trwa tydzień rodzinny
O lekkiej atletyce dla najmłodszych – Monika Pyrek Camp!
Gdynia solidarna z osobami z niepełnosprawnością
Gdynianka najmłodszą Polką, która zdobyła Koronę Ziemi