Medal „Civitas e Mari” dla Danuty Grodzickiej-Kozak

Danuta Grodzicka-Kozak, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, otrzymała honorowy medal Prezydenta Gdyni „Civitas e Mari - tym, którzy odważnie realizują marzenia”. W piątek 21 lipca medal wręczył wiceprezydent Gdyni Marek Stępa. Wyróżnienie przyznano za szczególne zaangażowanie w działania na rzecz poprawy stanu środowiska w Gdyni. Gdynia od wielu lat korzysta ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w celu poprawy stanu środowiska. W ramach funduszu realizowane są m.in. takie projekty, jak usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta czy modernizację źródeł ciepła. 
Danuta Grodzicka-Kozak jest absolwentką Politechniki Gdańskiej. Przez wiele lat najpierw jako Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, 
a następnie jako Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kierowała pracami zespołów, których celem była poprawa stanu środowiska w województwie. Jako Audytor Systemów Zarządzania Środowiskiem oraz specjalista d/s ocen oddziaływania na środowisko promowała wdrożenie pierwszych w województwie systemów zarządzania środowiskiem zgodnie z ISO 14001 i EMAS. Aktywnie uczestniczyła we wdrażaniu programów ochrony środowiska w województwie pomorskim poprzez przygotowanie „Programu ochrony wód Zatoki Gdańskiej i Puckiej”, przygotowanie 
i budowę systemu „Zielonych Szkół” jako elementu edukacji ekologicznej w województwie. Kierowała pracą zespołu ekspertów przygotowujących i wdrażających Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego oraz Regionalny Program Strategiczny do 2020 r. między innymi w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE), programów ochrony środowiska oraz planów gospodarki odpadami. Jest jednym z inicjatorów budowy Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni oraz przygotowywania podstaw programowych pierwszego w Polsce Centrum Nauki „Experyment”. Kierowała zespołem wdrażającym projekty dotyczące ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami oraz ochrony brzegów morskich w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” w latach 2007-2013.
Gdyńskie wyróżnienie wieńczy współpracę, bowiem zostało wręczone Danucie Grodzickiej-Kozak w ostatnim dniu pracy.
Medal „Civitas e Mari” to odznaczenie przyznawane od 11 lat przez Prezydenta Miasta Gdyni - „Tym, którzy odważnie realizują marzenia”. Po raz pierwszy wręczono je w dniu jubileuszu 80-lecia Gdyni, 10 lutego 2006 roku i otrzymało je 12 miast siostrzanych Gdyni, których przedstawiciele uczestniczyli w rocznicy.
fot. Michał Kowalski

Mocny gdyński akcent w programie Dostępność Plus
Gdynia wspiera walkę o dłuższe życie z cukrzycą
Mevo! Tak będzie nazywał się rower metropolitalny!
Spraw(dz)iły się na wiosnę – akcja zakończona sukcesem!
Jest pierwsze tegoroczne pisklę Bryzy i Bosmana!