Orłowo się zmienia. Zgłoś swoje uwagi

Od 22 lipca do 11 sierpnia będzie można zapoznać się z projektem zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej Orłowa i zgłosić swoje uwagi. Odbędzie się także dyskusja publiczna ma temat projektu. Gdynia wciąż rozwija się i pięknieje. Dzielnice zmieniają swoje oblicze, wykorzystując swój potencjał i dostosowując się do potrzeb mieszkańców. Niedługo kolejnym zmianom ulec ma również jedna z najbardziej reprezentacyjnych dzielnic Gdyni – Orłowo.
Z projektem zmiany planu zagospodarowania przestrzennego jej nadmorskiej części będzie można zapoznać się od 22 lipca do 11 sierpnia w Obserwatorium Zmian InfoBox, a także uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9). Projekt zmiany planu, który dotyczy wysokości i szerokości elewacji frontowej zabudowy, jest również dostępny na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie odbędzie się 9 sierpnia o godz. 17.00 w gdyńskim InfoBoksie (ul. Świętojańska 30). Natomiast swoje uwagi będzie można składać do 25 sierpnia do prezydenta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia), wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Targi pracy, edukacji i przedsiębiorczości
W Gdyni trwa tydzień rodzinny
O lekkiej atletyce dla najmłodszych – Monika Pyrek Camp!
Gdynia solidarna z osobami z niepełnosprawnością
Gdynianka najmłodszą Polką, która zdobyła Koronę Ziemi