Zgłoś uwagi do planu zagospodarowania terenów Nauty

24 lipca mija termin składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście, obejmującego rejon ulic Węglowej i Jerzego Waszyngtona. Projekt planu wyłożony był do publicznego wglądu do 10 lipca w gdyńskim InfoBoksie oraz Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni. Wciąż jednak można się z nim zapoznać na stronie gdynia.pl/bip/plany. 
Koncepcje zagospodarowania tego terenu powstawały przez kilka lat. W 2015 roku Wojewoda Pomorski zakwestionował niektóre zapisy planu i zaskarżył go do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W sporządzanym nowym planie położono więc nacisk na poprawę zapisów, które wcześniej zostały podważone.
 
Projekt planu przewiduje wykorzystanie na cele usługowo-mieszkaniowe południowej części obszaru, położonej w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej zabudowy śródmiejskiej. Natomiast pozostały obszar miałby być przeznaczony na cele usług śródmiejskich, administracji gospodarczej, a także funkcji usługowo-biurowych związanych z działalnością Morskiego Portu Gdynia. Planowane jest też poszerzenie do dwóch jezdni po dwa pasy ruchu i przedłużenie ul. Waszyngtona do ul. Nowej Węglowej, czyli planowanej głównej arterii komunikacyjnej. Zapewni ona dostęp do terenów rozwojowych północnej części Śródmieścia Gdyni bez konieczności dodatkowego obciążania istniejącego układu ulicznego.
 
Swoje uwagi można składać do 24 lipca do prezydenta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia), wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Targi pracy, edukacji i przedsiębiorczości
W Gdyni trwa tydzień rodzinny
O lekkiej atletyce dla najmłodszych – Monika Pyrek Camp!
Gdynia solidarna z osobami z niepełnosprawnością
Gdynianka najmłodszą Polką, która zdobyła Koronę Ziemi