Rozbudowa skrzyżowania 10 Lutego-Dworcowa-Podjazd w wakacje

Wiadomo, kto wykona przebudowę jednego z najbardziej newralgicznych skrzyżowań w mieście. Rozstrzygnięto właśnie przetarg na rozbudowę splotu ulic Dworcowej, Podjazd i 10 Lutego. Zwyciężyła w nim Firma Budowlano-Drogowa MTM. Początek prac jeszcze w te wakacje. Skrzyżowanie ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd zlokalizowane jest w samym centrum miasta – tuż nieopodal dworca Gdynia Główna. Miejsce to niejako pełni funkcję „bramy” łączącej wschodnią i zachodnią część Śródmieścia. Znają je niemal wszyscy kierowcy, rowerzyści i piesi poruszający się po Gdyni. I niemal wszyscy, ze względu na skomplikowaną budowę skrzyżowania, czekają również na jego przearanżowanie.
 
Dotychczasowa organizacja ruchu w tym miejscu odbywa się bez sygnalizacji świetlnej, a sam teren skrzyżowania ograniczony jest istniejącą zabudową, terenami kolejowymi położonymi na nasypie i wiadukcie oraz skarpą. Sprawia to, że konfiguracja jezdni nastręcza kierowcom samochodów i jednośladów wielu problemów, szczególnie podczas komunikacyjnego szczytu. W miejscu tym nie raz dochodziło do stłuczek i wypadków. Na szczęście jeszcze tego lata rozpoczną się prace związane z jego diametralną przebudową.
 
Nowy projekt skrzyżowania jest już gotowy, ale czekał na wykonawcę. – Pierwszy, zeszłoroczny przetarg, ze względu na ryzyko przedłużających się protestów, postanowiliśmy unieważnić – tłumaczy wiceprezydent Gdyni Marek Stępa. – Drugie podejście pozwoliło jednak na sprawny wybór firmy, która podejmie się tego niełatwego zadania. W przetargu zwyciężyła Firma Budowlano-Drogowa MTM, proponując najlepsze warunki realizacji remontu. Rozpocznie się on jeszcze tego lata  i potrwa maksymalnie 45 tygodni. Całkowity koszt przebudowy wyniesie ponad 20 milionów złotych – dodaje.
 
Rozbudowa skrzyżowania oznaczać będzie nową jakość dla kierowców, rowerzystów i pieszych. Zmieni się jego geometria, a ruch samochodów będzie odbywał się w dużo czytelniejszy sposób, powstanie sygnalizacja świetlna i dodatkowe pasy ruchu. Rowerzyści ucieszą się zapewne z dedykowanych im rozwiązań, m.in. z zamiany chodnika na ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Podjazd w kierunku ul. Morskiej. Dodatkowo, razem z pieszymi, będą mogli oni korzystać z nowej kładki łączącej aleję 17 Grudnia z ul. Dworcową.
 
Ale żeby było lepiej, najpierw trzeba będzie przetrwać okres remontu. Nie ukrywajmy – będzie on dość uciążliwy. – Jednym z kluczowych kryteriów przetargu (zaraz po cenie) był czas wyłączenia z ruchu jezdni ul. Podjazd. Zwycięska firma wprowadzi zamknięcia odcinków jezdni, zwężając je do jednego pasa w każdą stronę, łącznie na maksymalnie 60 dni. Okres ten może być rozłożony w czasie. W tym momencie nie ma jednak dokładnego harmonogramu realizacji robót, o wszystkich zmianach będziemy informować mieszkańców na bieżąco. Ze względu na centralne położenie skrzyżowania miasto nie zgodziło się na całkowite wyłączenie z ruchu jezdni ul. Podjazd mimo, że ten zabieg skróciłby czas remontu – komentuje wiceprezydent Marek Stępa.
 
Do przetargu stanęły dwie firmy – Eurovia Polska SA oraz Firma Budowlano-Drogowa MTM, która ostatecznie wygrała postępowanie. Kryteria oceny ofert to cena (60%), okres dopuszczenia do ruchu jezdni ul. Podjazd z nową nawierzchnią łącznie z warstwą ścieralną (15%), łączny okres zamknięcia jezdni ul. Podjazd (10%), okres udzielonej gwarancji i rękojmi (5%), okres wykonania (5%) raz ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych (5%).
 
Lista najważniejszych prac w ramach rozbudowy skrzyżowania to:

przebudowa nawierzchni ulic 10 Lutego, Dworcowej i Podjazd,
budowa kładki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem
budowa ronda rowerowego przy budynku dworca kolejowego oraz ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Podjazd i Morskiej (wraz z podcięciem przyczółku wiaduktu kolejowego)
budowa zatoki taxi i wjazdów na posesje w ul. Morskiej
przebudowa sygnalizacji świetlnej
przebudowa skarpy nasypu kolejowego
zmiana lokalizacji słupów trakcji trolejbusowej
rozszerzenie i korekta  oświetlenia ulicznego i ścieżki rowerowej
zintegrowanie skrzyżowania z systemem TRSTAR
zmiany w elementach małej architektury
wycinka zieleni i nowe nasadzenia.

 
Dodatkowo, w rejonie skrzyżowania występuje skomplikowana sieć uzbrojeń: sieć wodociągowa, gazowa, kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci telefoniczne kablowe i kanalizacji teletechnicznej, elektroenergetycznej oraz sieć trakcyjna trolejbusowa. Wykonawca zobowiązany jest także do ich przebudowy.
 
Jeżeli w trakcie trwania remontu nie pojawią się nieplanowane przestoje w pracy (spowodowane np. nieodpowiednią pogodą), przebudowa skrzyżowania powinna zakończyć się przed sezonem letnim 2018.

„Tym którzy odważnie realizują marzenia”
Napisy na gdyńskim PPNT zmienią opiekuna
„Mały Książę” na 60. urodziny szkoły
Zobacz niezwykłe portrety #zGdyni
Konsultacje społeczne na Dąbrowie rozpoczęte